Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

1. Πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του Νοσοκομείου για την καλή και ομαλή λειτουργεία του Ιδρύματος.

2. Να δοθεί τέλος στην ενοικίαση εργαζομένων απο ιδιωτικά συνεργεία και στην θέση τους να προσληφθούν με σύμβαση ωρισμένου χρόνου μέσω του ΟΑΕΔ (ετήσιες συμβάσεις) άτομα με κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι-τρίτεκνοι,ΑΜΕΑ,μακροχρόνια άνεργοι κλπ).

3. Να μην χαθούν τα κονδύλια των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί απο τη Ε.Ε και τα οποία καθυστερούν λόγω μη λειτουργείας του ΔΣ του Νοσοκομείου.

4. Εγκαιρη πληρωμή υπερωριών προσωπικού και εφημεριών γιατρών.

5. Αποσπάσεις-μετατάξεις και αμοιβές προσωπικού με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια. Στις νέες προσλήψεις να λαμβάνεται υπόψιν το κριτήριο της εντοπιότητας προς αποφυγήν μεταθέσεων που στερούν το Νοσοκομείο απο πολύτιμο προσωπικό.

6. Να χορηγηθεί άμεσα το επίδομα των 176 ευρώ που δεν έχει δοθεί ακόμα.

7. Διαφάνεια στην χορήγηση αδειών και ρεπό του προσωπικού.

8. Επιτροπές ελέγχου για την προμήθεια των υλικών στο Νοσοκομείο μας καθώς και για την πρόληψη της υπερβολικής κατανάλωσης φαρμάκων.

9. Να συνεχιστούν οι κρίσεις των Αν.Διευθυντών εφαρμόζοντας την συλλογική σύμβαση της Ομοσπονδίας των γιατρών. Παράλληλα να εξετασθεί το επίδομα θέσης των νέων Διευθυντών το οποίο λαμβάνουν όλοι οι παλιοί Διευθυντές.

10. Επαναφορά του μέτρου της κανονικής άδειας των γιατρών του ΕΣΥ. Εχει γίνει περικοπή 2 ημερών απο τον προηγούμενο υπουργό.

11. Αλλαγή σύνθεσης ΔΣ του Νοσοκομείου με μείωση στο ήμισυ των αμοιβών των μελών του ΔΣ και κατάργηση της θέσης του Αντιπροέδρου.

12. Καθηκοντολόγιο για όλους τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο ώστε να μήν δημιουργούνται τριβές στους χώρους εργασίας και επικαλύπτονται τα καθήκοντα.

13. Αναθεώρηση του τρόπου λειτουργείας των απογευματινών ιατρείων και του τρόπου αμοιβής των συμμετεχόντων γιατρών και λοιπού προσωπικού.

14. Δημιουργία ξενώνα καρκινοπαθών και συγγενών τους σε κτίριο δίπλα στον ''Αγιο Σάββα'' που ανήκει στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου.

15. Λύση του προβλήματος και εξεύρεση χώρου των κοιτώνων των εφημερευόντων γιατρών και των αποδυτηρίων του υπόλοιπου προσωπικού.

16. Εξεύρεση χώρου για την μονάδα διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων γιατί ο υπάρχων χώρος δεν είναι ο ενδεδειγμένος και ο κατάλληλος.

17. Εφαρμογή του νόμου ''περί υγειινής και ασφάλειας των εργαζομένων'' ν.1568/85 και διορισμό στο Νοσοκομείο γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας.