Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αριστοτέλους αριθμός 22, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1)       Τον Υπουργό Υγείας, κ. Μαυρούδη Βορίδη,
2)       Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδο
3)       Τον Υπουργό Άμυνας, κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο
4)       Τον Υπουργό Εργασίας, κ. Ιωάννη Βρούτση
5)       Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, που εδρεύει στην Αθήνα

********

Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, σε έκτακτη συνεδρίαση του στις 19-9-2014, ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ:
1. Το γεγονός ότι ο Ν.4250/14, στην εφαρμογή του οποίου επιμένει πεισματικά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας, Παιδείας και Εθνικής Άμυνας, παρά τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων όπως αυτή εκφράστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με την καθολική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ - Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αποχή από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης) και την έντονη και τεκμηριωμένη κριτική που ασκήθηκε από Επιστημονικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Φορείς ότι εισάγει αυθαίρετο, αυταρχικό και αντιεπιστημονικό σύστημα αξιολόγησης εργαζόμενων, με στόχο την αδιαφάνεια και τη χειραγώγηση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζομένων σε αυτήν, προκειμένου ανεμπόδιστα να υλοποιηθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για:
Α. Ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας
Β. Περιορισμό, περικοπή και κατάργηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παροχών.
Γ. Απολύσεις εργαζομένων από τους Δημόσιους Τομείς της Υγείας και της Πρόνοιας

Στο πλαίσιο αυτό ο Ν. 4250/14 εισάγει στους Δημόσιους Τομείς της Υγείας και της Πρόνοιας μέσω του τρίπτυχου «Αξιολόγηση» – Κινητικότητα – Διαθεσιμότητα, έναν αντιδραστικό μηχανισμό παραγωγής αντικοινωνικών ανατροπών, με ειδικότερους στόχους:
Α. Την καταστροφή χιλιάδων θέσεων εργασίας (απολύσεις)
Β. Την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα της Υγείας και της Πρόνοιας
Γ. Τη γενίκευση και εγκατάσταση ενός κλίματος βίας, απειλών και ανασφάλειας στους χώρους εργασίας, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι «απειλούνται» και «εκβιάζονται» ότι σε περίπτωση που δεν δεχτούν την εφαρμογή ενός νόμου, η αντισυνταγματικότητα -σημειωτέον- του οποίου θα κριθεί στις 10 Οκτωβρίου 2014 στο ΣτΕ (έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), θα στερηθούν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε διαδικασίες προαγωγών ή μετατάξεων.
2.Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση μετέρχεται κάθε δικαστικού και νομικού μέσου, ποινικοποιώντας τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και αρνείται συστηματικά την αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα Υγείας - Πρόνοιας, με κοινωνικό περιεχόμενο και τρόπο που να κατοχυρώνει την εσωτερική αυτοτέλεια των υπηρεσιών απέναντι σε κάθε είδους κομματική-πελατειακή πατρωνία και ιδιωτικά συμφέροντα. Η Κυβέρνηση, επίσης, συνεχίζει την πολιτική της καθημερινής πολύμορφης κατασυκοφάντησης της αποστολής και του έργου των Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας και των εργαζόμενων σε αυτήν και κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική της, οργανώνοντας νέα «επιδρομή» μείωσης μισθών και συντάξεων, δραματικών περικοπών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε κοινωνικές παροχές. Παράλληλα προωθεί τα σχέδιά της για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου στην κατεύθυνση της κατάργησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στους εργασιακούς χώρους.
Στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας το προσωπικό είναι κάτω των ορίων ασφαλείας. Υπάρχουν 30.000 κενές οργανικές θέσεις. Έχουν αποχωρήσει πάνω από 15.000 υγειονομικοί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας.
Οφείλονται δεκάδες ρεπο, κανονικές άδειες και εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης. Για 30 – 40 ασθενείς στις κλινικές κάνει βάρδια μία Νοσηλεύτρια. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι αποδεκατισμένες.
ΚΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
1)       Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής»:
i) από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ
Η απεργία θα εκκινήσει την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα κοινοποίησης του εξωδίκου δηλώσεως της ΠΟΕΔΗΝ στα αρμόδια Υπουργεία, δια της οποίας γνωστοποιείται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του νόμου 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του νόμου 4281/2014 και πάντως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014.
Με την ίδια ως άνω απόφαση εξουσιοδοτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή να προβεί σε κάθε αναγκαία διαδικαστική ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014


ΑΘΗΝΑ 19/9/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3568

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΟΥΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/9/2014

ΘΕΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

                Το Γ.Σ. της ΠΟΕΔΗΝ συνήλθε βάσει των οριζόμενων στο καταστατικό της, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 στα Γραφεία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία με 33 μέλη παρόντα από τα 33 μέλη του, προχώρησε στις εργασίες του βάσει της ημερήσιας διάταξης.
                Ο συνάδελφος Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέπτυξε την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (η οποία κατατέθηκε και γραπτώς  στο προεδρείο του Γ.Σ.) για το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
                Στη  συνέχεια κατατέθηκαν οι θέσεις και οι απόψεις των εκπροσώπων των παρατάξεων για το αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης
ΔΗΣΥ                                     ΚΕΤΗΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΜΕ                                   ΜΕΘΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΑΚΕ                                     ΚΑΣΣΕΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΕΝΩΤ.ΨΗΦ.ΡΙΖ.ΑΡΙΣ.       ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ακολούθησε ενδελεχής διάλογος με τοποθέτηση 15 μελών του Γενικού Συμβουλίου επί της εισήγησης της Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ συνθέτοντας τις προτάσεις όλων των μελών και των παρατάξεων προχώρησε στην εξής συνθετική πρόταση:
1. Το γεγονός ότι ο Ν.4250/14, στην εφαρμογή του οποίου επιμένει πεισματικά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας, Παιδείας και Εθνικής Άμυνας, παρά τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων όπως αυτή εκφράστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με την καθολική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ - Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αποχή από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης) και την έντονη και τεκμηριωμένη κριτική που ασκήθηκε από Επιστημονικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Φορείς ότι εισάγει αυθαίρετο, αυταρχικό και αντιεπιστημονικό σύστημα αξιολόγησης εργαζόμενων, με στόχο την αδιαφάνεια και τη χειραγώγηση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζομένων σε αυτήν, προκειμένου ανεμπόδιστα να υλοποιηθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για:
Α. Ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας
Β. Περιορισμό, περικοπή και κατάργηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παροχών.
Γ. Απολύσεις εργαζομένων από τους Δημόσιους Τομείς της Υγείας και της Πρόνοιας

Στο πλαίσιο αυτό ο Ν. 4250/14 εισάγει στους Δημόσιους Τομείς της Υγείας και της Πρόνοιας μέσω του τρίπτυχου «Αξιολόγηση» – Κινητικότητα – Διαθεσιμότητα, έναν αντιδραστικό μηχανισμό παραγωγής αντικοινωνικών ανατροπών, με ειδικότερους στόχους:

Α. Την καταστροφή χιλιάδων θέσεων εργασίας (απολύσεις)
Β. Την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα της Υγείας και της Πρόνοιας
Γ. Τη γενίκευση και εγκατάσταση ενός κλίματος βίας, απειλών και ανασφάλειας στους χώρους εργασίας, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι «απειλούνται» και «εκβιάζονται» ότι σε περίπτωση που δεν δεχτούν την εφαρμογή ενός νόμου, η αντισυνταγματικότητα -σημειωτέον- του οποίου θα κριθεί στις 10 Οκτωβρίου 2014 στο ΣτΕ (έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), θα στερηθούν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε διαδικασίες προαγωγών ή μετατάξεων.

2.Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση μετέρχεται κάθε δικαστικού και νομικού μέσου, ποινικοποιώντας τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και αρνείται συστηματικά την αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα Υγείας - Πρόνοιας, με κοινωνικό περιεχόμενο και τρόπο που να κατοχυρώνει την εσωτερική αυτοτέλεια των υπηρεσιών απέναντι σε κάθε είδους κομματική-πελατειακή πατρωνία και ιδιωτικά συμφέροντα. Η Κυβέρνηση, επίσης, συνεχίζει την πολιτική της καθημερινής πολύμορφης κατασυκοφάντησης της αποστολής και του έργου των Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας και των εργαζόμενων σε αυτήν και κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική της, οργανώνοντας νέα «επιδρομή» μείωσης μισθών και συντάξεων, δραματικών περικοπών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε κοινωνικές παροχές. Παράλληλα προωθεί τα σχέδιά της για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου στην κατεύθυνση της κατάργησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στους εργασιακούς χώρους.
Στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας το προσωπικό είναι κάτω των ορίων ασφαλείας. Υπάρχουν 30.000 κενές οργανικές θέσεις. Έχουν αποχωρήσει πάνω από 15.000 υγειονομικοί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας.
Οφείλονται δεκάδες ρεπο, κανονικές άδειες και εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης. Για 30 – 40 ασθενείς στις κλινικές κάνει βάρδια μία Νοσηλεύτρια. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι αποδεκατισμένες.
Με βάση τα παραπάνω το Γ.Σ. αποδέχθηκε με πλειοψηφία την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ όπως αναπτύχθηκε από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

1)      Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής»:

i) από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:

(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ
Η απεργία θα εκκινήσει την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα κοινοποίησης του εξωδίκου δηλώσεως της ΠΟΕΔΗΝ στα αρμόδια Υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λοιπές υπηρεσίες, δια της οποίας γνωστοποιείται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του νόμου 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του νόμου 4281/2014 και πάντως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014.
Για το λόγο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή εξουσιοδοτείται διά της παρούσας, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και να ρυθμίσει κάθε διαδικαστικό ή μη θέμα, που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014, συνεδρίασή της και μετά την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε «παράνομη και καταχρηστική» την Απεργία – Αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε:
 Καταγγέλλει την Κυβέρνηση που συνεχίζοντας την αυταρχική και αντιλαϊκή πολιτική της επιστρατεύει τη δικαιοσύνη για να αντιμετωπίσει τον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στο Δημόσιο. Έναν αγώνα που έχει την καθολική συμμετοχή των υπαλλήλων, έναν αγώνα που υπερασπίζεται τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά ενάντια στην πολιτική συρρίκνωσης και παράδοσής τους στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο.
 Διακηρύσσει ότι παράνομη και καταχρηστική είναι η πολιτική των απολύσεων, της ανεργίας, της φοροληστείας και των ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόζει η Κυβέρνηση.
 Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μας για την ακύρωση στην πράξη του νόμου 4250/2014 με στόχο την κατάργησή του. Σε αυτήν την κατεύθυνση η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει νέα Απεργία – Αποχή από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού με νέα κριτήρια της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου του Ν. 4250/14, καθώς και τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας του εκπαιδευτικού έργου.
 Καλεί τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και των Σωματείων μέσα από συλλογικές διαδικασίες (Γενικά Συμβούλια και Γενικές Συνελεύσεις αντίστοιχα) να κηρύξουν Απεργία – Αποχή από όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω και να αποφασίσουν το πρόγραμμα δράσης για το χώρο τους.
 Την κήρυξη 24ωρης Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014. Με τη συμμετοχή μας στην Απεργία θα στείλουμε ηχηρό μήνυμα καταδίκης της πολιτικής της ποινικοποίησης των συνδικαλιστικών αγώνων και των σχεδίων πλήρους κατάργησης του απεργιακού δικαιώματος. Σε αυτή την πολιτική εντάσσεται η δικαστική απόφαση που «απαγορεύει να κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο μέλλον Απεργία με τα ίδια αιτήματα»!!! Θα απαιτήσουμε να επαναπροσληφθούν όλοι-ες οι απολυμένοι-ες εργαζόμενοι στο Δημόσιο και να επαναλειτουργήσουν όλες οι δομές και υπηρεσίες που καταργήθηκαν με την ταυτόχρονη επάνοδο όλων των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν. Τέλος, με την Απεργία μας στις 23/9/2014 και με τη συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων μας, διεκδικούμε λύσεις στα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά μας αιτήματα, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στην πρόσφατη απόφαση του Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (21.8.2014).
Καλούμε όλους τους συναδέλφους-ισσες στα απεργιακά συλλαλητήρια την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014.
Στην Αθήνα το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί έξω από το κτήριο του Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121) την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9:30πμ, την ώρα που θα εκδικάζεται η προσφυγή του Δημοσίου κατά της απόφασης που δικαιώνει τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, που συνεχίζουν μαζί με όλους τους απολυμένους το δίκαιο μακροχρόνιο αγώνα τους.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

07/09/2014
Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Περί Ε.Σ.Α.Ν. ΑΕ , DRGs και άλλων καινοτομιών (.)
    Περί  Ε.Σ.Α.Ν. ΑΕ , DRGs  και άλλων  καινοτομιών  …..
 
 
                                                                                                               Του Γ. Γιαννόπουλου, προέδρου της Ε.Ι.Ν.Α. 
                                                                                                             
 
   Τις τελευταίες μέρες έχει απασχολήσει την δημοσιότητα η συζητούμενη στην Βουλή ίδρυση ενός φορέα που θα κοστολογεί τις υπηρεσίες των νοσηλευτικών μονάδων (δημόσιων και ιδιωτικών )  και θα κατανέμει τις δαπάνες  . Ο φορέας αυτός (Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Ε.Σ.Α.Ν. -ΑΕ) συγκροτείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , το Υπουργείο Υγείας, τα νοσοκομεία και αντιπρόσωπο των ιδιωτικών κλινικών.  Το «εργαλείο» με το οποίο θα κατανέμονται οι πόροι θα είναι η κατάταξη όλων των νοσηρών καταστάσεων σε συγκεκριμένες  διαγνωστικές κατηγορίες ( Diagnosis Related Groups – DRGs)  και η όμοια κοστολόγηση κάθε κατηγορίας.  Για παράδειγμα, μια χολοκυστεκτομή , αφού ενσωματωθεί το κόστος των εξετάσεων, των ημερών νοσηλείας, της υλικοτεχνικής υποδομής  και των φαρμάκων που απαιτήθηκαν και πιθανά (αυτό δεν έχει διευκρινιστεί σαφώς) της αμοιβής του προσωπικού, κοστολογείται Χ ευρώ . Η ΕΣΑΝ θα πληρώσει το νοσοκομείο Χ ευρώ για κάθε περιστατικό χολοκυστεκτομής, άσχετα αν κάποια περιστατικά θα κοστίσουν στην πραγματικότητα κάτι περισσότερο.  Η εφαρμογή του συστήματος αυτού αποτελεί «μνημονιακή» υποχρέωση της  κυβέρνησης, έχει στόχο να ελέγξει το κόστος των υπηρεσιών υγείας, και αποτελεί μεταφορά παρόμοιων συστημάτων άλλων χωρών , όπως η Γερμανία ή η Αυστραλία.
 
 Από πρώτη ματιά φαίνεται μάλλον εκτός τόπου και χρόνου να συζητιέται το όποιο σύστημα κοστολόγησης νοσηλευτικών υπηρεσιών , την στιγμή που για να έχει νόημα μια τέτοια συζήτηση , θα έπρεπε να ζούμε στην πραγματικότητα κάποιου συστήματος υγείας  που έχει μια ολοκληρωμένη υπόσταση και πλήρη επάρκεια  σε προσωπικό και υποδομές.  Η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι τελείως διαφορετική. Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν οριακά , σε πλήρη εγκατάλειψη , απογυμνωμένα από προσωπικό , υλικά και φάρμακα. Εκείνο που επείγει είναι η έκτακτη χρηματοδότησή τους για να μην καταρρεύσουν. Σε τέτοιες συνθήκες  η συζήτηση για συστήματα κοστολόγησης μοιάζει με ειρωνεία. Το ίδιο ισχύει αν δει κανείς το σύνολο των δαπανών για την υγεία στην χώρα μας. Τι νόημα έχει να συζητάς για …ορθολογική και δίκαιη(!) κατανομή πόρων , όταν οι δαπάνες βρίσκονται κατ’ επιταγήν της τρόικα σε «τριτοκοσμικά» επίπεδα (6% του ΑΕΠ) ;  Τι νόημα έχει να αναζητάς μεθόδους κατανομής των ασφαλιστικών εισφορών , όταν έχεις τρία εκατομμύρια ανασφάλιστους ;
 
 Παρ’ όλα αυτά, με αφορμή την κατάθεση του Ν/Σ για την ΕΣΑΝ ΑΕ , αξίζει τον κόπο να γίνουν ορισμένες επισημάνσεις.
 
  Μια πρώτη επισήμανση αφορά σε κάτι εμφανές και ενδεικτικό της φιλοσοφίας της κυβέρνησης , και αυτό είναι η θεσμική κατοχύρωση  του ρόλου του ιδιωτικού τομέα  στην διαμόρφωση των  πολιτικών υγείας . Μπορεί ο κ. Βορίδης να υποχώρησε, μετά τις αντιδράσεις, στο ζήτημα του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών (που αρχικά προβλεπόταν να ανήκει σε ιδιώτες  και τελικά θα ανήκει στο δημόσιο, χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης) , όμως ο φορέας που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές κλινικές δεν παύει να αποτελεί πλέον  ισότιμο εταίρο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και τα δημόσια νοσοκομεία στην εταιρεία αυτή.  Ο ιδιωτικός τομέας καθίσταται πλέον οργανικό στοιχείο του συστήματος υγείας και ισότιμος ανταγωνιστής στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών υγείας.
 
  Ας κοιτάξουμε όμως και λίγο βαθύτερα: Ποια είναι η σκοπιμότητα να  υπάρχει ένας ξεχωριστός φορέας που θα κατανέμει τους πόρους στις νοσηλευτικές μονάδες; Γιατί δεν ιδρύθηκε μια σχετική υπηρεσία του υπουργείου ;  Φαίνεται πώς η στρατηγική στόχευση είναι η μηδενική συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού στις δαπάνες υγείας. Η αυτονόμηση του φορέα που θα κατανέμει τους πόρους, σημαίνει και «αυτονόμηση» του κράτους από την υποχρέωση να χρηματοδοτεί το σύστημα υγείας μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του φορέα θα είναι σχεδόν αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές εισφορές και η συμμετοχή του κράτους θα περιοριστεί  στην χρηματοδότηση της νοσηλείας των ανασφάλιστων.  Το σύστημα θα τείνει να γίνει αμιγώς ανταποδοτικό : «τόσα έσοδα από εισφορές , τόσα θα μοιράσω στα νοσοκομεία για νοσηλεία , για φάρμακα, για αμοιβές του προσωπικού κλπ» Το κράτος απεκδύεται του κοινωνικού του ρόλου και περιορίζεται σε ρόλο εποπτείας . Κάτι παρόμοιο προωθείται και στο συνταξιοδοτικό σύστημα.  Πρόκειται για μια στρατηγική συνολικής αναδιάρθρωσης της κοινωνίας , σε εφαρμογή του φιλελεύθερου δόγματος, όπου οι κοινωνικές παροχές (υγεία, συντάξεις) θα εξαρτώνται από το «σφρίγος» του ασφαλιστικού συστήματος και όχι από την αναδιανεμητική λειτουργία της φορολογίας.
 
 Γιατροί – λογιστές
 
  Μέσα από την καθιέρωση των DRGs , δηλ. προκοστολογημένου «πακέτου» που θα κατατάσσεται κάθε περιστατικό, οι γιατροί θα αρχίσουν να λειτουργούν με βασικό κριτήριο το οικονομικό κόστος και όχι το τι χρειάζεται να γίνει για κάθε συγκεκριμένο ασθενή. Αν ο ασθενής θα χρειαστεί μια επιπλέον εξέταση ή μια μέρα νοσηλείας παραπάνω , ο γιατρός θα ξέρει ότι αυτό δεν θα πληρωθεί και θα καταγραφεί σαν έλλειμμα του νοσοκομείου. Θα προσπαθήσει λοιπόν να το αποφύγει, με πιθανή ζημιά για την υγεία του αρρώστου.  Συζητιέται αρκετά αυτές τις μέρες η αρνητική εμπειρία στην Γερμανία με τα «αιματηρά εξιτήρια» , την πρώιμη δηλ. έξοδο του ασθενούς για να μην γίνει υπέρβαση του κόστους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπλοκές ή να μην ολοκληρώνεται η θεραπεία.
Μπορεί  βέβαια να συμβεί και το αντίθετο:  ένα περιστατικό να καταγράφεται ως ακριβότερο «πακέτο» προκειμένου να προσκομιστούν μεγαλύτερα έσοδα.  Είναι γνωστό, επίσης από την εμπειρία της Γερμανίας, ότι μετά την καθιέρωση των DRGs , αυξήθηκαν κατακόρυφα οι τοκετοί με καισαρική σε βάρος των φυσιολογικών τοκετών !
Ας αναλογιστούμε τι διαστάσεις μπορεί να πάρουν τα φαινόμενα αυτά, αν πάψει να υπάρχει ιατρικό μισθολόγιο και η αμοιβή του γιατρού  είναι ενσωματωμένη μέσα στο κόστος των «πακέτων» , αν δηλ. εξαρτάται από τα έσοδα του νοσοκομείου! (Κάτι τέτοιο φαίνεται να σχεδιάζει η κυβέρνηση.)
Ωθούνται λοιπόν οι γιατροί να λειτουργούν καταρχήν ως λογιστές και επιχειρηματίες   και τα δημόσια νοσοκομεία  ως επιχειρήσεις που με κριτήρια οικονομικού κόστους – οφέλους θα ανταγωνίζονται με «ισότιμους» όρους τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.  
 
Οι θιασώτες  αυτών  των λογικών , παρουσιάζουν αποκλειστικά ως θετική την εμπειρία από την εφαρμογή του συστήματος αυτού σε ορισμένες χώρες, επειδή υπήρξε κάποια, ελάχιστη,  μείωση του κόστους.  Αρνούνται να δουν τις αρνητικές επιπτώσεις. Αρνούνται να συγκρίνουν την εμπειρία των χωρών αυτών με την εμπειρία άλλων χωρών που έχουν προηγμένα συστήματα υγείας  και δεν το εφαρμόζουν. 
 
   Στην χώρα μας, αποτελεί ύψιστη  προτεραιότητα να ανατραπεί η πορεία κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους. Να ξεκινήσει μια πορεία αποκατάστασης και αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας  με στόχο την καθολική κάλυψη του πληθυσμού, με την δημιουργία  ολοκληρωμένων δομών  πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με την αποκατάσταση των σοβαρών ελλείψεων στα νοσοκομεία. Για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης του συστήματος μέσα από την ανακατανομή του πλούτου.  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, πέρα από την αυτονόητη σε κάθε περίπτωση προσπάθεια καταπολέμησης της σπατάλης που προκύπτει από κακές ιατρικές πρακτικές και  διαπλεκόμενα συμφέροντα, δεν έχει όμως θέση η προσπάθεια να πάρει η ιατρική πράξη τα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής πρακτικής. Και δεν έχει θέση, γιατί  δεν είναι σε όφελος των ασθενών, που σε τελική ανάλυση πρέπει να είναι και το αποκλειστικό κριτήριο αυτών που λέμε και αυτών που σχεδιάζουμε.
 
                                                                                                                                              Πάτρα, 6/9/2014
 
07/09/2014