Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

Κανείς εργαζόμενος δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης – απόλυσης χιλιάδων συναδέλφων. Κανείς συνάδελφος δεν θα ‘’εξαργυρώσει’’ οποιαδήποτε υπηρεσιακή θέση, βάζοντας την υπογραφή του για την απόλυση συναδέλφων του. Δεν θα αναλάβουμε εμείς το βάρος των απολύσεων που η κυβέρνηση δρομολογεί και εντέχνως προσπαθεί να μας μεταφέρει. Δεν θα λάβουμε μέρος σε διαδικασίες κανιβαλισμού που η κυβέρνηση καλλιεργεί εντός των υπηρεσιών μας.

                                                                  

                                                                                  .                                                        .               ..........................................ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11522, ΤΗΛ. – FAX : 2106409471

Αθήνα 26-6-2014                                                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.


      Η γενική μας συνέλευση αποφάσισε την οργάνωση  κινητοποιήσεων ενάντια στην εφαρμογή της αξιολόγησης με σκοπό την κλιμάκωση και την απόσυρση του νόμου έκτρωμα που οδηγεί σε απόλυση 1 στους 6 συναδέλφους. Είμαστε αποφασισμένοι με όλες τις απεργιακές μας δράσεις και την ανυπακοή να μπλοκάρουμε κάθε βήμα στη διαδικασία αυτή, ξεκινώντας από τις ποσοστώσεις που καλείται να στείλει η διοίκηση στην υγειονομική περιφέρεια τη  Δευτέρα 30 Ιούνη.
Συγκεκριμένα:

1.     Τη Δευτέρα 30 Ιούνη προκυρήσουμε Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο προαύλιο του νοσοκομείου 8:00-11:00πμ
2.     Τη Τρίτη 1 Ιούλη νέα στάση και συγκέντρωση στο προαύλιο 8:00-11:00πμ, καλώντας τους εργαζομένους να παραδώσουν τα φύλα αυτοαξιολόγησης στο σύλλογο.
3.     Νέα γενική συνέλευση Τετάρτη 2 Ιούλη 12:00 – 15:00
4.     Οργάνωση μαζικής συμμετοχής στην απεργία όλου του δημοσίου της ΑΔΕΔΥ στις 9 Ιούλη.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Κ.ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ                                       Κ.ΚΟΚΟΛΑΚΗ


ΑΔΕΔΥ : 30 Ιουνίου- ημέρα πανελλαδικής δράσης στο Δημόσιο με κύριο αίτημα τη κατάργηση του νόμου της «αξιολόγησης « και των ποσοστωσεων . 9 Ιουλίου- 24ωρη πανελλαδική απεργία στο ΔημόσιοΜε απόφασή της η ΑΔΕΔΥ προγραμματίζει μέρα πανελλαδικής δράσης  για τη Δευτέρα 30 Ιουνίου με αίτημα την κατάργηση του νόμου της «αξιολόγησης»  αλλά και την επαναπρόσληψη όλων των διαθεσίμων και απολυμένων υπαλλήλων , ενώ για τις 9 Ιουλίου προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία, εκφράζοντας επί πλέον την αντίθεσή της απέναντι  στο νομοσχέδιο επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ.15ης / 19 - 06-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ.ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Δ.4η

Θέμα (Ε.Δ.4ον): «Έγγραφο του Συλλόγου των εργαζομένων του Νοσοκομείου μας σχετικά με την ποσόστωση.»

 Στο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του:

1του Π.Δ.318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4250/2014

2. Την υπ΄αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Υ.32.8/492/85018326/7.4.2014
εγκύκλιο με θέμα:«τροποποίησης διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.»

3.Την υπ΄αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Υ.32.8/497/10000/28-4-2014 εγκύκλιο παράτασης προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4250/2014

4.Την υπ΄αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Υ.32.9/507/10766/12-05-2014 εγκύκλιο παράτασης προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.318/1992, όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4250/2014

5.Την υπ΄αριθμ.9/08-05-2014 (θέμα 5ο) Απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου περί αξιολόγησης προσωπικού

6.Το υπ΄αριθμ.350/18-06-2014 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου περί αξιολόγησης προσωπικού και

7.μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

1.Εκφράζει τη ρητή αντίρρηση του για τον επιμερισμό των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης στο σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων του Νοσοκομείου βάσει των προβλεπομένων κατά νόμο κριτηρίων χωρίς να ληφθούν υπόψη οι κατά περίπτωση υπηρεσιακές συνθήκες παροχής εργασίας των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα το Νοσοκομείο μας αντιμετωπίζει αυξημένο όγκο εργασιών και Προοδευτικά δραματικά μειούμενο αριθμό υπαλλήλων.

2.Ζητά την επανεξέταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ιδιαίτερα της ποσόστωσης.

3.Η απόφαση του Δ.Σ. να είναι δεσμευτική για το μονομελές όργανο διοίκησης ως προς την έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών.

4. Την επικύρωση του θέματος αυθημερόν.


Θεωρήθηκε για την ακρίβεια

Η Γραμματέας τουΔ.Σ.

Μαρία Μιχελιδάκη

Παραθέτουμε το σχετικό δελτίο της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΘΗΝΑ 26/06/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3244
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

        Θέματα που τέθηκαν από την Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ στον Υπουργό Υγείας κ. ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ στη συνάντηση την Πέμπτη 26/06/2014.

1.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
Δεν πρόκειται περί ενός Συστήματος Αξιολόγησης που αναδεικνύει τις δεξιότητες, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων, τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας, τις ιδιαιτερότητες με βάση τις οποίες αναπτύχθηκε ο Υγειονομικός Χάρτης της χώρας. Πρόκειται περί  ποσοστιαίας κατάταξης  σε βαθμούς.
Το 15% κατατάσσεται υποχρεωτικά κάτω από τη βάση (1 βαθμός  έως 6,9) και τίθεται σε διαρκή κινητικότητα και συστήνει τη νέα δεξαμενή διαθεσιμοτήτων – απολύσεων.
Ταυτόχρονα με την ανακατανομή του ιδίου Μισθολογικού κόστους και την καθιέρωση ατομικού μισθού, θα υποστεί νέες μεγάλες μισθολογικές περικοπές.
Στους 60.000 εργαζομένους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το 15% των ανεπαρκή υπαλλήλων κατά το Σύστημα Αξιολόγησης, αντιστοιχεί σε 9.000 υπηρετούντες.
Πως σκέπτεστε να αναπληρώσετε την αδρανοποίηση των 9.000 υπαλλήλων αφού ακόμη και κατ’ εκτίμηση της κυβέρνησης θα πρέπει να μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο θα εκπαιδευτούν και θα επαναξιολογηθούν για να επανέλθουν σε υπεύθυνες εργασίες (Νοσηλευτική φροντίδα, υποστηρικτικές εργασίες).
Το 30% των υφιστάμενων προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων χάνουν υποχρεωτικά τη θέση ευθύνης ανεξαρτήτως τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.
Διαφωνούμε με το ποσοστιαίο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ της πολιτικής των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ. Απεργούμε – Απέχουμε από το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης. Ήδη συγκεντρώθηκαν 30.000 υπογραφές άρνησης Συμμετοχής και έως τέλους του μήνα ενυπόγραφα θα αρνηθεί το σύνολο των εργαζομένων στις Υπηρεσίες Υγείας. Είμαστε αποφασισμένοι να αρνηθούμε έως την τελική δικαίωσή μας. Διοικητές Νοσοκομείων αρνούνται να επιμερίσουν ποσοστά (Γ.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ). Τι θα πράξετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
          Η αξιολόγηση θα προχωρήσει με τις ποσοστώσεις που ορίζει ο Νόμος 4250/2014. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε αξιοκρατική εφαρμογή. Δεν θα υπάρξουν απολύσεις, κινητικότητες και απώλειες μισθού. Μόνο μέτρα βελτίωσης της υπηρεσιακής επάρκειας.

 2. ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
                                    ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:                                  
Οι δαπάνες στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις διαμορφώθηκαν σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα.
Οι προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων βρίσκονται στο κόκκινο. Πολλοί κωδικοί έχουν στερέψει. Αδυνατούν να προμηθευτούν το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό υλικό με σημαντικές επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Οι συγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων δεν αντέχουν το κόστος Νοσηλείας των ανασφάλιστων που εξήγγειλε η κυβέρνηση. Το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μετακυλύεται στις τσέπες των ασφαλισμένων. Απαιτείται η άμεση οικονομική κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Νοσοκομείων μετά από καταγραφή που θα διενεργήσουν οι οικονομικές υπηρεσίες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού δεν είναι δίκαια κατανεμημένες. Ο Τομέας της Υγείας είναι ριγμένος. Ζητώ αύξηση των δαπανών οι οποίες προβλέπονται στο ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, μέσω ισομερούς κατανομής. Θα υπάρξει κάλυψη της περίθαλψης των ανασφάλιστων με ετήσιο εισόδημα έως 12.000 από το πρωτογενές πλεόνασμα (75εκατ.ευρώ εκτιμάται ότι είναι η δαπάνη για τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη και 200εκατ.ευρώ η φαρμακευτική δαπάνη)

3.   ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
Τα τέσσερα τελευταία έτη αποχώρησαν πάνω από 15.000 Υγειονομικοί από το Σύστημα Υγείας προς συνταξιοδότηση. Έως τέλους του έτους αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν πάνω από 5.000 εργαζόμενοι εξαιτίας των δυσμενών αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα.
Αντίστοιχα δεν προσλήφθηκε ούτε ένας αν και τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ προέβλεπαν για κάθε 5 ή 10 αποχωρήσεις μία πρόσληψη. Το προσωπικό βρίσκεται κάτω των ορίων ασφαλείας και εργάζεται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης. Οφείλονται άδειες, δεκάδες ρεπό και δεν χορηγείται μέρος της κανονικής άδειας το καλοκαίρι. Απαιτείται η άμεση προκήρυξη 5.000 μόνιμων θέσεων και ετήσιες προκηρύξεις 3.000 μόνιμων θέσεων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Υπέγραψα προκήρυξη 2.800 μόνιμων θέσεων για τα Νοσοκομεία και 200 θέσεων για το ΕΚΑΒ. Δεσμεύομαι για γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών.
4.   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Εκδίδονται και επανεκδίδονται οι Οργανισμοί των Νοσοκομείων με συνεχείς καταργήσεις κλινικών, τμημάτων, κλινών και οργανικών θέσεων.

Το ΚΕΣΥΠΕ αποφάσισε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο:
•         Ενιαίους Οργανισμούς και υπηρεσίες στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία.
•         Περεταίρω εκχώρηση των υπηρεσιών στήριξης στους ιδιώτες  εργολάβους (προκήρυξη διαγωνισμού για τις εργαστηριακές εξετάσεις, εστίαση, ιματισμός κλπ).
•         Ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων (προσλήψεις με μπλοκάκια).
Καταργήθηκαν ήδη 8 Νοσοκομεία και ο πρώην Υπουργός Υγείας επιχείρησε να κλείσει περισσότερα (Κρέστενα, Νοσημάτων Θώρακος Πατρών κ.α.). Από την αύξηση της ζήτησης στα κοντινά Νοσοκομεία και τις λίστες αναμονής, αποδείχθηκε η χρησιμότητας λειτουργία τους. Θα συνεχισθεί η ίδια πολιτική με καταργήσεις, συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, μονάδων και θα υπάρξουν νέες κινητικότητες, διαθεσιμότητες υγειονομικού προσωπικού;
Θα διορθωθεί η παρανομία της προβαδίζουσας κατηγορίας στην επιλογή προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων; Για την ΠΟΕΔΗΝ η συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα Υγείας, οι Διαθεσιμότητες και η Κινητικότητα είναι κόκκινες γραμμές και θα απαντήσουμε με δυναμικές κινητοποιήσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Δεν εξετάζω, ούτε μου εισηγήθηκε από πουθενά, έως τώρα, νέες καταργήσεις Νοσοκομειακών Μονάδων, ιδιωτικοποίησης υποστηρικτικών υπηρεσιών και νέες διαθεσιμότητες. Δεν είμαι σε θέσει να απαντήσω στα υπόλοιπα θέματα. Θα τα συζητήσουμε σε νέα συνάντηση.

5.   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση η πρόθεση τροποποίησης του Μισθολογίου (Ν. 4024/2011) με ανακατανομή του ιδίου Μισθολογικού κόστους μεταξύ των υπαλλήλων. Θα περιλαμβάνει περεταίρω μειώσεις μισθών στις Υ.Ε. και  ΔΕ κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων  και αυξήσεις μισθών  στις Τ.Ε. και Π.Ε. κατηγορίες.
Είμαστε αντίθετοι στην ανακατανομή των  μισθών καθ’ ότι οι κατηγορίες Δ.Ε. και Υ.Ε. που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στα Νοσοκομεία υπέστησαν ήδη τις μεγαλύτερες περικοπές στο ισχύον Μισθολόγιο (Ν. 4024/2011).
Διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς με κάλυψη μέρους των απωλειών για το σύνολο του Υγειονομικού προσωπικού όλων των κατηγοριών (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ,ΠΕ).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Δεν γνωρίζω να εξετάζει τέτοιο ζήτημα η κυβέρνηση

6.   ΟΔΗΓΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ενός μήνα και ήδη διατέθηκαν στο ΕΚΑΒ. Τα Νοσοκομεία αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στις μεταφορές (φαγητό, αίμα, υλικά κ.α.) και τις δευτερογενείς διακομιδές. Κάποια μάλιστα ήδη προχώρησαν σε συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες.
Υπήρχε δέσμευση από τον πρώην Υπουργό Υγείας για 6μηνη διάθεση ή απόσπαση των διαθέσιμων Οδηγών στα Νοσοκομεία από τα οποία προέρχονται. Δεν υλοποιήθηκε. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση από το Υπουργείο Υγείας χορήγησης των οφειλόμενων ρεπό, αδειών από τα Νοσοκομεία προέλευσης. Επίσης  χορήγηση του μισθού από τη λήξη της διαθεσιμότητας έως την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ (η αναδρομικότητα αναγράφεται στο ΦΕΚ).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Θα σας απαντήσω για απόσπαση στα Νοσοκομεία μεταταχθέντων Οδηγών στο ΕΚΑΒ αφού εξετάσω τα επιχειρήματα της ΠΟΕΔΗΝ για την αναγκαιότητα επιστροφής, αλλά και την άλλη άποψη που ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές ανάγκες και όχι υπηρεσιακές.

7.   ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Με το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α’/11.2.2014) από 11.2.2014 είναι εκ νέου ενεργή για έξι μήνες η εξουσιοδότηση για την έκδοση αποφάσεων καθορισμού Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού των φορέων του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15 παρ.1 του Ν.4024/2011.
Η εν λόγω διάταξη προβλέπει την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού (Υγείας εν προκειμένου).
Υπάρχουν εκκρεμότητες σε κλάδους εργαζομένων που αποδεδειγμένα ασκούν Επικίνδυνες και Ανθυγιεινές Εργασίας που πρέπει να προαχθούν κατηγορία (από την Β’ των 70€ στην Α’ των 150€) ή να συμπεριληφθούν ή να διευκρινιστούν μετά τις θολές απαντήσεις του Γ.Λ.Κ. σε ερωτήματα Νοσοκομείων. Είναι επιβεβλημένη η εξέταση των αιτημάτων που υπέβαλαν οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας και η ΠΟΕΔΗΝ προκειμένου να προωθηθούν για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Θα κληθεί άμεσα η ΠΟΕΔΗΝ από τον Διευθυντή του Γραφείου μου για να συζητήσετε και να καταλήξετε σε πρόταση ώστε να προωθηθεί προς ψήφιση στα συναρμόδια Υπουργεία. Είναι σοβαρό θέμα και είμαι θετικός.

8.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Το κονδύλι για το έτος 2014 είναι κατά πολύ μειωμένο σε σχέση με πέρυσι, (πάνω από 11 εκατ. Ευρώ). Δεν αρκεί. Ήδη εμφανίζονται δυσλειτουργίες σε πολλά Νοσοκομεία. Οφείλονται δεδουλευμένα πολλών μηνών παρελθόντων ετών και πολλά Νοσοκομεία πληρώνουν τους εργαζόμενους με οριζόντιες περικοπές στα δεδουλευμένα έως 50%.
Διεκδικούμε:
Νομοθετική ρύθμιση χορήγησης των οφειλόμενων δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών παρελθόντων ετών.
Αύξηση του εφετινού κονδυλίου στα Νοσοκομεία που έχουν πρόβλημα ώστε να εξοφλούν ανά μήνα το σύνολο των δεδουλευμένων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Πρέπει να εξοφλήσουμε τις δεδουλευμένες πρόσθετες αμοιβές των εργαζομένων στο σύνολό τους. Θα αναλάβω πρωτοβουλίες.

9.   ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Τα τρία Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ΔΑΦΝΙ – ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προσφέρουν το 80% των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Η κατάργησή τους θα οδηγήσει στη διάλυση του Δημόσιου Συστήματος Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας. Τα ανωτέρω Ψυχιατρικά Νοσοκομεία μετατράπηκαν ήδη σε ανοικτά δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, προσφέροντας υπηρεσίες στη πρωτοβάθμια περίθαλψη και στους τομείς των εισαγωγών και της ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Πρότασή μας την οποία διατυπώσαμε στον Επίτροπο Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. LASZLO ANDOR η μετεξέλιξη τους σε Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου με ένταξη στους Οργανισμούς του ανεπτυγμένου δικτύου τους αλλά και νέων υπό ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Η πρόταση αυτή να συμπεριληφθεί  στο Νέο ΣΥΜΦΩΝΟ που θα υπογράψετε το προσεχές διάστημα  με τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Ακύρωση παραχώρησης της κτηματικής και κτιριακής περιουσίας των Περιφερειακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στο ΤΑΙΠΕΔ. Στη περιουσία αυτή αναπτύχθηκαν επαγγελματικές δραστηριότητες που απασχολούνται ψυχικά πάσχοντες στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Λειτουργική και οργανική αυτονομία των Περιφερειακών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Δεν έχω σχηματίσει άποψη. Σε νέα συνάντηση θα το συζητήσουμε.

10 . ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Υπάρχουν εκκρεμότητες υπαλλήλων για πολλά έτη. Μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία. Επίσης Μετατάξεις – Αποσπάσεις σε άλλα νοσοκομεία παρά την ψήφιση του Νόμου 4223/2014 άρθρο 54.  Προτίθεστε να ξεπαγώσετε τη διαδικασία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Συμφωνούμε και θα προωθηθούν.

11.    ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Με σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας (31/05/2013) μετατράπηκαν σε Κοινά. Δεν έχουν διορισθεί με αποτέλεσμα να είναι παγωμένα υπηρεσιακά θέματα πάνω από δύο έτη (δεν λειτουργούσαν και πριν). Απαιτείται η άμεση σύσταση και λειτουργία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Θα φροντίσουμε για την άμεση σύσταση.

12.   ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Εκφράστηκαν οι απόψεις της ΠΟΕΔΗΝ στην Επιτροπή Ακροάσεων της Βουλής.
Ζητάμε την απόσυρση των διατάξεων του άρθρου 26 που περιλαμβάνει διατάξεις για την  ΕΝΕ και του άρθρου 46 στο οποίο επιχειρείται η ιδιωτικοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.
Για την Ψυχική Υγεία σας κοινοποιούμε τις θέσεις που εκφράσαμε στη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο LASZLO ANDOR.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Η απάλειψη της προβαδίζουσας κατηγορίας στην επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων αντιμετωπίζεται στο άρθρο 27 συνολικά για τις υπηρεσίες των Νοσοκομείων. Η διάταξη στο άρθρο 26 που έκανε ξεχωριστή αναφορά στη Νοσηλευτική Υπηρεσία απεσύρθη.
Για την ΕΝΕ δεν απάντησε παρότι του επισημάνθηκε ότι οι Νοσηλευτές των Νοσοκομείων την έχουν απαξιώσει, αφού ταμιακώς εντάξει είναι κάτω των 3.000 μελών. Επισημάνθηκε η προαιρετική εγγραφή με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

13.     ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

Με το Ν. 4238/2014 τα Κέντρα Υγείας διοικητικά μεταφέρθηκαν ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες στις Υγειονομικές Περιφέρειες.
Οι μετακινήσεις προσωπικού από τα Νοσοκομεία προς τα Κέντρα Υγείας και αντίστοιχα, έπαψε να είναι αρμοδιότητα των Διοικητών των Νοσοκομείων που ήταν ενταγμένα διοικητικά τα Κέντρα Υγείας, πριν το σχετικό Νόμο. Μάλιστα όσες μετακινήσεις έχουν λήξει θα πρέπει το προσωπικό να επιστρέψει στην οργανική του θέση σύμφωνα με σχετική εγκύκλιό σας.
Οι Διοικητές των ΥΠΕ έχουν στο εξής την αρμοδιότητα μετακινήσεων προσωπικού των Κέντρων Υγείας.
Δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας που διαθέτουν προσωπικό από μετακίνηση.
Πως θα αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα;
Τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού.
Απαιτείται η άμεση κάλυψη των κενών. Στα Κέντρα Υγείας θα πρέπει να συσταθεί Κανονισμός Λειτουργίας και να ορισθούν στον Οργανισμό τους δύο τμήματα (Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Τμήμα Διοικητικής Υπηρεσίας).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στελέχωσης με Ιατρικό και Υγειονομικό προσωπικό. Για τα υπόλοιπα θα τα ξανασυζητήσουμε.

14.      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
Καταργήθηκαν με Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας. Για το επόμενο διδακτικό έτος δεν επιλέγουν σπουδαστές. Είναι επιβεβλημένη η συνέχιση λειτουργία τους ως ΙΕΚ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Πράγματι είναι μεγάλο θέμα και θα εξετάσουμε τη λειτουργία τους ως ΙΕΚ.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

         


             ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11522, ΤΗΛ. – FAX : 2106409471

Αθήνα 23-6-2014

Θέμα: Κατάθεση υπογραφών ενάντια στην αξιολόγηση στην ΑΔΕΔΥ


                                                                   Αριθμ. Πρωτ.


Ο Σύλλογος εργαζομένων του Νοσοκομείου Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» σε συνέχεια του εγγράφου σας με αριθμό πρωτ.3041/02.05.2014  σας καταθέτει ακριβή αντίγραφα των υπογραφών που συγκέντρωσε από τους εργαζόμενους σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου και ζητάμε την κατάργηση  του νόμου 4054/2014 της αξιολόγησης


Ο Πρόεδρος                                             Ο Γραμματέας
Κ.Καταραχιάς                                           Κ.Κοκολάκη

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131-3394, -3378, -3373, -3212
E- mail: hrm@ydmed.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/497/10000
ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014
Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7.4.2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΗ3Χ-Γ7Α) εγκυκλίου με θέμα «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄
161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων
υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.» θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με την προαναφερόμενη εγκύκλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.
4250/2014 ορίστηκαν οι αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλει να
ενεργήσει η Διοίκηση αναφορικά με τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), την ανάγκη αντιμετώπισης ενδεχόμενων
ερμηνευτικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την πρώτη εφαρμογή του
συστήματος αξιολόγησης, την επικείμενη διενέργεια των περιφερειακών και
δημοτικών εκλογών καθώς και των ευρωεκλογών, οι σχετικές προθεσμίες για τη
σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2013 διαμορφώνονται ως εξής:
Α. η σχετική Απόφαση επιμερισμού των ως άνω ποσοστών πρέπει να έχει εκδοθεί
έως τις 19 Μαΐου 2014 και
Β. οι Εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν συνταχθεί
έως τις 18 Ιουλίου 2014.
Κατ΄ εξαίρεση για τους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού και λαμβάνοντας υπόψη την
επικείμενη διεξαγωγή των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών:
Α. η σχετική Απόφαση επιμερισμού των ως άνω ποσοστών πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014 και
Β. οι Εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν
συνταχθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2014.
Με το πέρας των ως άνω προθεσμιών παρακαλούνται τα Υπουργεία να
συγκεντρώσουν για το σύνολο των φορέων που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτά,
1
ΑΔΑ: ΒΙ09Χ-Σ49
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την αξιολόγηση του προσωπικού. Ειδικότερα,
η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών
παρακαλείται για τη συγκέντρωση των στοιχείων από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και
η Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών να συγκεντρώσει τα στοιχεία
για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα σταλούν και
ηλεκτρονικά στο email: hrm@ydmed.gov.gr.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν
αμελλητί σε όλους τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του φορέα καθώς και
σε όλα τα ν.π.δ.δ. και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
ΟΙ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν αμελλητί τους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας:
www.ydmed.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ανθρώπινο
Δυναμικό.
Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν
ΠΡΟΣ:
1. Όλα τα Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Περιφέρειες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
6. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο κου Υπουργού
- Γραφείο κας Υφυπουργού
- Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα
- Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
- Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Διευθύνσεων
- ΔΗΕΣ webupload@ydmed.gov.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
2
ΑΔΑ: ΒΙ09Χ-Σ49
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014
Σχέδιο νόμου για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο: Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι.

Στις 23 Μαϊου   έκλεισε η διαβούλευση του σχεδίου νόμου σχετικά με τη τροποποίηση διατάξεων του υπαλληλικού κώδικά  περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων . Το σχέδιο νόμου ΕΔΩ
Μελετώντας κάποιος αυτό το σχέδιο νόμου θα καταλήξει αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα  νομοθέτημα assorti με τον πρόσφατα σχετικά ψηφισθέντα νόμο της «αξιολόγησης»  των υπαλλήλων!

Και πώς να μην ήταν έτσι τα πράγματα, αφού  και ο νόμος της «αξιολόγησης» και το σχέδιο νόμου για την  επιλογή προϊσταμένων  εντάσσονται σε εκείνες τις αναγκαίες για το  καπιταλιστικό σύστημα «νομοθετικές μεταρρυθμίσεις» για την μετάλλαξη του χώρου του Δημοσίου  και   υπηρετούν τους ίδιους στόχους. ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Τελικά αυτό το σχέδιο νόμου  είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβαλει στη  δημιουργία μιας  στελεχιακής ελίτ  ( ως επί το πλείστον « των δικών μας παιδιών» )  στο Δημόσιο, που θα υπηρετεί χωρίς αντίσταση  τους κεντρικούς σχεδιασμούς της  εκάστοτε  κυβέρνησης και τους στρατηγικούς στόχους της ηγεμονεύουσας τάξης.

Το κύριο χαρακτηριστικό του σχεδίου νόμου είναι  ο κυρίαρχος ρόλος    της προσωπικής συνέντευξης του υπαλλήλου για τον καθορισμό της κρίσης  και επιλογής του σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιασδήποτε βαθμίδας και η μεγάλη μείωση  του ρόλου των  τυπικών προσόντων του υπαλλήλου.

Περνώντας σε μερικές χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του σχεδίου νόμου να αναφέρουμε ότι με βάση αυτό η επιλογή των προϊσταμένων πραγματοποιείται σε τρία στάδια:
Πρώτο (1o) στάδιο: Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών  προσόντων
Δεύτερο (2ο) Στάδιο: Γραπτή εξέταση.
Τρίτο (3ο) Στάδιο:  Δομημένη Συνέντευξη.
Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων για επιλογή ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εξάγεται:
Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης επί ποσοστού 30% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 70% από τη συνέντευξη.
Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης  επί ποσοστού 40% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 60% από τη συνέντευξη.
Για τους προϊσταμένους Τμήματος επί ποσοστού 50% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 50% από τη συνέντευξη
Σχετικά με το πρώτο στάδιο της επιλογής:
Στα τυπικά προσόντα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται :
i) Απαιτούμενος βασικός τίτλος σπουδών ή επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
ii) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας
iii) Διδακτορικό Δίπλωμα
iv) Γνώση ξένης γλώσσας, μίας ή περισσοτέρων, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
v) Εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

Σχετικά με το δεύτερο στάδιο της επιλογής:
Με τη γραπτή εξέταση  θα «διερευνώνται»  οι  γνώσεις  του υποψηφίου για το νομοθετικό πλαίσιο της διοικητικής δράσης στο Δημόσιο (Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, κανονισμοί προμηθειών κ.λπ.) και για τις γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και σε θέματα  άσκησης διοίκησης και δημόσιας πολιτικής. ( Γιατί κάτι μου λέει ότι τα αντίστοιχα φροντιστήρια θα φυτρώσουν σαν μανιτάρια;)  

Σχετικά με το τρίο στάδιο της επιλογής:
Στο τελευταίο και κυρίαρχο στάδιο της επιλογής,  δηλαδή σε αυτό της «δομημένης συνέντευξης», υποτίθεται ότι  ο στόχος  είναι   το αντίστοιχο συμβούλιο να μορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται.

Η δομημένη συνέντευξη θα περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες:
1η Θεματική Ενότητα.  Η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του υποψηφίου όπως αυτή αποτυπώνεται στο βιογραφικό του σημείωμα.
2η Θεματική Ενότητα. Η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
3η Θεματική Ενότητα. Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της συνέντευξης ορίζεται στις εκατό (100) μονάδες και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σε αυτήν τη δομημένη συνέντευξη οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε μια από τις ως άνω αναφερόμενες θεματικές ενότητες ποικίλουν και μάλιστα ανάλογα με τη βαθμίδα της οργανικής μονάδας  για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος προϊστάμενος.
Δηλαδή:
α) Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης: 20 -30 – 50 μονάδες αντίστοιχα ανά ενότητα
β) Προϊστάμενοι Διεύθυνσης: 20 – 40 - 40 μονάδες αντίστοιχα ανά ενότητα
γ) Προϊστάμενοι Τμήματος: 20 – 50- 30 μονάδες αντίστοιχα ανά ενότητα

Από την μέχρι τώρα παράθεση βλέπουμε πόσο έντονο είναι το λεγόμενο υποκειμενικό στοιχείο στην επιλογή των προϊσταμένων.
Τυχαίο;
Όχι βέβαια!

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του σχεδίου νόμου είναι οι προβλέψεις με βάση τις οποίες μπορεί να «απαλλαγεί» από την άσκηση των καθηκόντων του  ένας προϊστάμενος πριν λήξει θητεία του (προσέξτε τις  γιατί πίσω από αυτές κρύβονται …πολλά) , η οποία θητεία του   παρεμπιπτόντως θα είναι πενταετής (5 έτη)  :
πλημμελής άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων, ιδίως για αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης,
πλημμελής άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων,
μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες,
ευθυνοφοβία,
απροθυμία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας,
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων
κακή συνεργασία με λοιπούς προϊσταμένους
μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.
Τέλος στις μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπεται

α) Από την έναρξη ισχύος των νέων οργανικών διατάξεων των φορέων παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είτε αυτοί έχουν επιλεγεί με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα είτε με βάση ειδικές διατάξεις, καθώς επίσης παύει και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση.
β) Με απόφαση του οικείου υπουργού ή του αρμόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων οργάνουτοποθετούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των δημοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ., υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται κατά προτεραιότητα από τους Προϊσταμένους που υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων Π.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν στον κλάδο προϊσταμένων  ή και σε κάποιες περιπτώσεις αναπληρωτών προϊσταμένων που προβλέπεται στις οικείες οργανικές διατάξεις.

Δηλαδή πάλι θα έχουμε μια προσωρινή (;)  τοποθέτηση προϊσταμένων. Που παρεμπιπτόντωςκάποιοι  από αυτούς ( τους τοποθετημένους)  θα αποτελέσουν και μέλη των συμβουλίων και επιτροπών που θα αξιολογούν τους υποψηφίους προϊσταμένους!!!

Εν κατακλείδι: Ένα σχέδιο νόμου  κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κομματικής νομενκλατούρας που κυβερνά, για να εξυπηρετήσει τα δικά της παιδιά και να διαμορφώσει μια στελεχιακή κάστα στο δημόσιο πλήρως ενσωματωμένη και υποταγμένη στους στρατηγικούς και τακτικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων για το Δημόσιο Τομέα.

Γι αυτό και πρέπει να απορριφθεί!

ΑΘΗΝΑ 24/04/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2997

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ


Συνάδελφοι,

Με τον Ν. 4250/2014 τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 περί της Αξιολόγησης του προσωπικού των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Με το νέο σύστημα Αξιολόγησης οι Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων υποχρεωτικά βαθμολογούν το 15% των υπαλλήλων με βαθμούς 1 έως 6.  Οι εν λόγω υπάλληλοι θεωρούνται «χαμηλών δυνατοτήτων» και θα αποτελέσουν δεξαμενή μόνιμης κινητικότητας, νέων Διαθεσιμοτήτων και Απολύσεων.
Επίσης βαθμολογούν το 25% των υπαλλήλων κατ’ ανώτατο ποσοστό με βαθμούς 9 και 10. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα αποτελέσουν τη νέα λίστα από την οποία θα επιλέγονται ή θα ανατίθονται καθήκοντα Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων. Οι Αξιολογήσεις γίνονται από Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα με ανάθεση από τους Διοικητές των Νοσοκομείων αφού δεν λειτουργούν τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα κρίσης (ΣΕΠ, Ειδικά ή Κοινά Πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια Νοσοκομείων).
Οι αναθέσεις σε πολλές περιπτώσεις γίνονται με ρουσφετολογικά και κομματικά κριτήρια χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η μοριοδότηση των Ν. 3528/2007, 3839/2010.
Με το άρθρο 20 παράγραφο 9 του Ν. 4250/2014 οι Διοικητές των Νοσοκομείων θα επιμερίσουν τα ποσοστά των υπαλλήλων ανά υπηρεσία στη κλίμακα των βαθμών.
Με το άρθρο 32 «Μεταβατικές διατάξεις» εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του ανωτέρου Νόμου καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των Φύλλων Αξιολόγησης, τα ποσοστά ανά υπηρεσία (έως 26 Απριλίου 2014).
Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης συντάσσονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τον καθορισμό της διαδικασίας (έως 26 Ιουνίου 2014).
Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης του έτους 2013 οι οποίες έχουν συνταχθεί δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.
Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ την Τρίτη 01/04/2014 καλούνται οι Διοικήσεις των Σωματείων να οργανώσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, Τοπικές Μορφές Δράσης με Γενικές Συνελεύσεις, Συγκεντρώσεις Διαμαρτυρίας στις Διοικήσεις προκειμένου να εμποδίσουν τους Διοικητές να ορίσουν τις ποσοστώσεις ανά υπηρεσία και  μοιραστούν τα Φύλλα Αξιολόγησης. Εάν παρά ταύτα καθοριστούν τα ποσοστά ανά υπηρεσία και μοιραστούν τα Φύλλα Αξιολόγησης, ενυπόγραφα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να συγκεντρώσουν από τους υπαλλήλους και να παραδώσουν στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων με διαβιβαστική ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ως απαράδεκτα με το επιχείρημα ότι το Υγειονομικό προσωπικό εργάζεται μονοβάρδιες ή ασκεί  καθήκοντα με υπευθυνότητα σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και δεν ανέχεται τον εμπαιγμό της κυβέρνησης. Αντίγραφα να κοινοποιηθούν στην ΠΟΕΔΗΝ προκειμένου με κεντρική μορφή δράσης που θα αποφασισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ να παραδώσει στον Υπουργό Υγείας.
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Οργανωτική Εγκύκλιος της ΑΔΕΔΥ σχετικά με την υλοποίηση των αποφάσεων για την ακύρωση της αξιολόγησης


Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Σας έχουμε ήδη στείλει τις αποφάσεις  155/11-4-2014 και  168/28-4-2014 της Ε.Ε. για την ακύρωση της αξιολόγησης .

Σας έχει, επίσης, αποσταλεί από 30-4-2014 κείμενο συλλογής υπογραφών ενάντια στην «αξιολόγηση».

Οι αποφάσεις αυτές έτυχαν της αποδοχής της συντριπτικής πλειονότητας των εργαζομένων στο Δημόσιο. Σε γενικές συνελεύσεις πρωτοφανούς συμμετοχής, δηλώνεται  η καθολική αντίθεση στην προωθούμενη ρύθμιση και η συμμετοχή στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε πολλές δε περιπτώσεις πρωτοβάθμιοι σύλλογοι κινούνται σε ακόμη πιο ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν ενεργά δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες. Οι συνεχείς μεταθέσεις των καταληκτικών ημερομηνιών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είναι δηλωτικές του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει η Κυβέρνηση μπροστά στις συνεχώς ογκούμενες αντιδράσεις.

Δεν υπάρχουν περιθώρια επανάπαυσης, απαιτείται πλέον ο αγώνας των εργαζομένων στο Δημόσιο να πάρει χαρακτήρα μαζικής πολιτικής ανυπακοής.

Στο πλαίσιο αυτών των κατευθύνσεων  της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. οι Ομοσπονδίες και τα Νομαρχιακά Τμήματα πρέπει:


Να διοργανώσουν συνελεύσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όσους εργασιακούς χώρους δεν έχουν γίνει ακόμη. Να στείλουν στην ΑΔΕΔΥ το πρόγραμμα δράσης και όποιες άλλες αποφάσεις λαμβάνονται στις Γ.Σ των πρωτοβαθμίων συλλόγων. Να ενημερώσουν την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τον προγραμματισμό των Γ.Σ 

Να διασφαλίσουν την επιτυχία της απεργίας-αποχής από όλα τα στάδια της αξιολόγησης.

Να συνεχίσουν τη συλλογή υπογραφών με μεγαλύτερη ένταση και με καταληκτική ημερομηνία την 10η Ιουνίου. Να στείλουν  από σήμερα, Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014,  τις καταστάσεις με τις υπογραφές που έχουν συγκεντρώσει. 

Να συμβάλουν στην πραγματοποίηση παραστάσεων διαμαρτυρίας στις Διοικήσεις, οι οποίες πρέπει να αποφασιστούν από τις Γενικές Συνελεύσεις. 

Να φροντίσουν για την ανάρτηση σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλους τους χώρους εργασίας της αφίσας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με σύνθημα  “Απεργούμε  – Απέχουμε, ακυρώνουμε την «αξιολόγηση»”. Η αφίσα θα παραληφθεί από τα Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ μέχρι τις 6 Ιουνίου 2014. Οι Ομοσπονδίες πρέπει να την παραλάβουν το συντομότερο δυνατόν από τα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Να μεριμνήσουν ώστε τα πρωτοβάθμια σωματεία να συγκεντρώσουν τα φύλλα αυτοαξιολόγησης χωρίς αυτά να έχουν συμπληρωθεί  και υπογραφεί από τους συναδέλφους, συναδέλφισσες 

Να διοργανώσουν συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή  των μελών των ΔΣ των σωματείων -  μελών τους και ευρύτερα των Δημοσίων υπαλλήλων της περιοχής τους  με θέματα την ακύρωση της αξιολόγησης, τις διαθεσιμότητες-απολύσεις και τις γενικότερες εξελίξεις. Να ενημερώσουν για τον προγραμματισμό την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για να καταστεί δυνατή η παρουσία μέλους της Ε.Ε. ή του Γ.Σ


Τέλος, σας ενημερώνουμε, ότι υλοποιώντας τις παραπάνω αποφάσεις η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατέθεσε ήδη προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για ακύρωση των Υπουργικών αποφάσεων εφαρμογής της «αξιολόγησης».


Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

            Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήλων και Ψύλλα αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ ΤΟ
1) Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών
2) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
3) Υπουργείο Οικονομικών,
4) Υπουργείο Εξωτερικών,
5) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
6) Υπουργείο Εσωτερικών,
7) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
8) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
9) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
10) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
11) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
12) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
13) Υπουργείο Υγείας,
14) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
15) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
16) Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
17) Υπουργείο Τουρισμού,
18) Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
19) Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης,
20) Συνήγορο του Πολίτη,
21) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
22) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
23) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,
24) Επιτροπή Ανταγωνισμού,
25) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
26) Ελληνική Στατιστική Αρχή,
27) Συνήγορος του Καταναλωτή,
28) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
29) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
30) Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης,
31) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
32) Τράπεζα της Ελλάδας, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται
*****

Κύριοι Υπουργοί,
Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του ν.4250/2014 παράνομες και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις που επιχειρεί να εφαρμόσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα στην παντελώς έωλη νομικά κατανομή ποσοστών ανά οργανική μονάδα αλλά και στις συνδεόμενες με τη συνολική διαδικασία απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων, αποφάσισε στις 11-4-2014 (ΑΠ 155):
«Να καλέσει τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου, λόγω της θέσεως τους στη διοικητική ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία. Κανείς δεν πρέπει να συνεργήσει με την υπογραφή και τη συμμετοχή του σε απολύσεις συναδέλφων. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή του σε μια προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία».
            Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει, ότι μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται αποχή διαρκείας όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992)
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992)
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992)
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ
Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
            Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε αποχή διαρκείας από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.
Αθήνα, 13/5/2014
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ