Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

         


             ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11522, ΤΗΛ. – FAX : 2106409471

Αθήνα 23-6-2014

Θέμα: Κατάθεση υπογραφών ενάντια στην αξιολόγηση στην ΑΔΕΔΥ


                                                                   Αριθμ. Πρωτ.


Ο Σύλλογος εργαζομένων του Νοσοκομείου Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» σε συνέχεια του εγγράφου σας με αριθμό πρωτ.3041/02.05.2014  σας καταθέτει ακριβή αντίγραφα των υπογραφών που συγκέντρωσε από τους εργαζόμενους σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου και ζητάμε την κατάργηση  του νόμου 4054/2014 της αξιολόγησης


Ο Πρόεδρος                                             Ο Γραμματέας
Κ.Καταραχιάς                                           Κ.Κοκολάκη