Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Παγωμένη η βαθμολογική-μισθολογική εξέλιξη.

Πέρα από τις μειώσεις στους μισθούς που έχουμε υποστεί το προηγούμενο διάστημα, έρχεται τώρα να προστεθεί και το πάγωμα της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, σε εφαρμογή των όρων του δεύτερου μνημονίου.
Διαβάστε από το dimosnet.gr
“Προαγωγές υπαλλήλων μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς”.
Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 του Ν.4024/2011 συστήματος αξιολόγησης και την αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση την επίτευξη των στόχων που θα τους ανατεθούν, οι κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4024/2011 και έχουν τον απαιτούμενο, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 7, ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό κατάταξής τους προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο αυτού βαθμό, θα γίνουν από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφαρμόζοντας και τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του παρόντος ποσοστώσεις.
Αναλυτικές οδηγίες για την προαγωγή των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς, θα δοθούν εγκαίρως με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.»
Τέτοια ερμηνευτική εγκύκλιος,  δεν εκδόθηκε ποτέ, καθώς ακολούθησε η δημοσίευση του Ν.4046/2012 (Δεύτερο Μνημόνιο), ο οποίος στο Παράρτημα V-2, σελ. 787, υπό τον τίτλο «Αποδοχές στο Δημόσιο Τομέα κα διαχείριση ανθρωπίνων πόρων» ορίζει ότι: «Η Κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου (Πρώτο τρίμηνο του 2012). Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι οποίες ενσωματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρμόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής.»
Πληροφορηθήκαμε από το Υπουργείο Δ.Μ.&ΗΔ ότι η εν λόγω μελέτη έχει ήδη ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία (ΑΔΑ: Β443Η-2Ξ5). Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, η οποία λογικά πρέπει να γίνει μέσα στον Ιούνιο, θα αποφασισθεί εάν θα προχωρήσουν σε προαγωγές ή εάν θα χρειαστούν νέες τροποποιήσεις στο σύστημα προαγωγών. Μέχρι τότε οι προαγωγές στο Δημόσιο τομέα παγώνουν.


Eδώ το νέο  βαθμολόγιο - μισθολόγιο: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013


Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013
Μια μικρή σύνοψη της καταιγίδας που έρχεται.
Σε 15 μέρες (και μέσα σε γιορτές)…

Μια μικρή σύνοψη της καταιγίδας που έρχεται.

Το παρακάτω κείμενο είναι μια προσπάθεια αποδελτίωσης των αλλαγών που φέρνουν τα νομοθετήματα του τελευταίου 20ημερου.Μέσα σε διάστημα 15 ημερών, το τοπίο αλλάζει και πάλι δραματικά. Τρία νομοθετήματα: ένα ψηφίστηκε ένα βρίσκεται στη διαβούλευση μέχρι 14 Μάη και άλλο ένα σε σχέδιο Π.Δ., τροποποιούν ριζικά τις εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο και συγκεκριμενοποιούν πώς θα γίνουν οι απολύσεις.

Η εισαγωγή είχε γίνει στις 17 Απρίλη, όταν στα πλαίσια παράστασης διαμαρτυρίας (με στάση εργασίας) η ΑΔΕΔΥ είχε συνάντηση με το Μανιτάκη, ο οποίος περιέγραψε με σαφήνεια το σχεδιασμό της κυβέρνησης και το χρονοδιάγραμμα.

Σε αυτή τη συνάντηση, ο Μανιτάκης είπε:

 1. Οι απολύσεις θα γίνουν και θα είναι 4.000 το 2013 και 10.000 το 2014 (το σύνολο θα είναι όμως 15.000, όπως διορθώθηκε την επόμενη μέρα)
 2. Θα συνεχιστεί η κινητικότητα για επιπλέον 25.000 που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέσα στο 2013.
 3. Έως το τέλος του 2015 οι αποχωρήσεις –απολύσεις και συνταξιοδοτήσεις-θα είναι 180.000 (και όχι μόνο 150.000 που λέει το μνημόνιο).
 4. Οι «πηγές» απολύσεων θα είναι:

Α) Από τις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις δηλαδή από τους λεγόμενους επίορκους.

Β) Από συγχωνεύσεις φορέων Ιδιωτικού Δικαίου όπου κατά τη γνώμη του είναι σοβαρή «πηγή» που θα «αποδώσει» πολλές απολύσεις. Οι υπάλληλοι θα αξιολογηθούν και θα απολυθούν.

Γ) Από συγχωνεύσεις-ενοποιήσεις –καταργήσεις δομών Δημοσίου Δικαίου.

Δ) Από αυτούς που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα αλλά δε θα μπορέσουν να επανατοποθετηθούν. Θα δοθεί δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων.

Ε) Από αυτούς που έχουν καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά για διορισμό και προαγωγή και γι αυτό θα γίνει επανέλεγχος όλων των φακέλων.

Στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού λοιπόν έχουμε:

Α. ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Την Κυριακή 27 Απριλίου ψηφίστηκε, με 168 «ναι», 123 «όχι» κι 1 «παρών» σε σύνολο 292 παρόντων βουλευτών τοπολυνομοσχέδιο ή αλλιώς το νέο «μίνι Μνημόνιο». Η ψήφισή του ήταν προϋπόθεση για να απελευθερωθεί η δόση ύψους 2,8 δισ. ευρώ, από το συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης την Δευτέρα 29 Απριλίου και να δρομολογηθεί η εκταμίευση 3 ακόμη δόσεων που υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου. (4,2 δισ. ευρώ - δόση του πρώτου τριμήνου από την ευρωζώνη, 1,8 δισ. ευρώ - δόση του πρώτου τριμήνου από το ΔΝΤ και 3,2 δισ. ευρώ -η δόση του δεύτερου τριμήνου από την ευρωζώνη). Γι αυτά τα χρήματα που, πριν από οτιδήποτε άλλο θα αποπληρωθούν ομόλογα που έχει στην κατοχή της η ΕΚΤ ύψους 5,6 δισ. ευρώ και τα οποία λήγουν στις 20 Μαΐου, κατατέθηκε και πέρασε με απίστευτη βιασύνη το πολυνομοσχέδιο.

ΤΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ:

 1. Με το πολυνομοσχέδιο, νομοθετήθηκε πρώτα απ’ όλα νέα μείωση στην πράξη του κατώτερου μισθού, χάρη στην τροπολογία που κατέθεσε τελευταία στιγμή το ΠΑΣΟΚ, με διάφορες μεγαλοστομίες περί μέτρων αντιμετώπισης της ανεργίας. Η διάταξη (υποπαράγραφος ΙΔ.1, 2, 3, 4 5,6) προβλέπει ολιγόμηνη πρόσληψη ανέργων σε ΟΤΑ, περιφέρειες ή άλλες υπηρεσίες όπως σχολεία και νοσοκομεία. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών είναι από το ΕΣΠΑ. Εισάγεται επισήμως ο όρος «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ» και όχι εργαζόμενοι. Οι ωφελούμενοι λοιπόν, «κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας», θα έχουν καθαρές αμοιβές «όχι μεγαλύτερες» από 490  ευρώ ή 19,6 ευρώ καθαρά την ημέρα όσοι είναι άνω των 25 ετών και 427 ευρώ μηνιαία ή 17 ευρώ την ημέρα για όσους είναι κάτω των 25 ετών. Μια ακόμη αντιδραστική καινοτομία εισάγεται: ο μισθός των 490 και 427 μισθών δεν είναι κατώτατος αλλά ανώτατος!!! Ακόμη, η ασφάλιση των «ωφελουμένων» είναι στο ΙΚΑ, αλλά «εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση προς τους ωφελούμενους».Ποιος πληρώνει την ασφάλιση τους; Επίσης, η κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης γίνεται από τον ΟΑΕΔ (με κριτήρια που θα καθορίζονται από υπ. Αποφάσεις και τον εποπτεύει το ΑΣΕΠ) και είναι εγγύηση για νέο όργιο ρουσφετολογίας από δημάρχους, βουλευτές, διοικητές οργανισμών κλπ.
 2. Προβλέπεται μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για όσες επιχειρήσεις δεν προχωρούν σε απολύσεις.Πρόκειται για διάταξη που θα οξύνει το πρόβλημα των ασφαλιστικών ταμείων, επιταχύνοντας την ήδη αποφασισμένη οριζόντια μείωση των κατώτατων συντάξεων. (υποπαράγραφος ΙΔ,8)
 3. Επιταχύνεται η «διεκπεραίωση» των υποθέσεων από τα πειθαρχικά συμβούλια με στόχο την επιτάχυνση της διαθεσιμότητας. Ο Μανιτάκης είχε εκτιμήσει στις 17/4 στη συνάντηση με την ΑΔΕΔΥ, ότι επειδή θα συνεχίσουν να λειτουργούν και τα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια και θα τελεσιδικούν στο Συμβούλιο Επικρατείας, θα αργούν οι οριστικές απολύσεις και δε θα «αποδώσουν» απολύσεις από το 2013, αλλά θα «αποδώσουν» απολυμένους το 2014. Για να «διορθωθεί» λοιπόν αυτό, «Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων …δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αλλά σε προσφυγή ενώπιον του ΣΤΕ» (Υποπαράγραφος ΣΤ2,2). Και, η πειθαρχική δίωξη-και άρα η διαθεσιμότητα- «αρχίζει με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο ή την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο…» (Υποπαράγραφος ΣΤ6,1) , ενώ νομοθετείται ότι κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Σώμα Ελεγκτών Δ.Δ. (Υποπαράγραφος ΣΤ11,1).
 4. Προσθέτει στην Ζ2 του 4093 για τη διαθεσιμότητα, όλους τους ΙΔΑΧ του δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ανεξ. Αρχών. Προσθέτει επίσης, ότι σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ, προβλέπεται απόλυση (καταγγελία σύμβασης) των υπαλλήλων. Έχει σημασία το γεγονός ότι στα ΝΠΙΔ είναι όλοι οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ. (Υποπαράγραφος ΣΤ.12).
 5. Αυξάνει το ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 2 ώρες (υποπαράγραφος Θ2, 2, 3,4) αντικαθιστώντας την παράγραφο 13 του αρ. 24 του ν. 1566. Με την απόφασή της η κυβέρνηση να αυξήσει το ωράριο των καθηγητών κατά δυο ώρες την εβδομάδα, 10.000 αναπληρωτές δε θα δουν ξανά την πόρτα των σχολείων, άλλοι 10.000-15.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα οδηγηθούν σε αναγκαστικές μεταθέσεις το επόμενο δίχρονο και αρκετοί στην απόλυση. Σε συνέχεια αυτού, σχεδιάζεται ΠΔ για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις-μεταθέσεις.
 6. Στην ίδια λογική είναι και η τροποποίηση της παρ. 5 του αρ. 4 του 1566, με την οποία δίνεται η δυνατότητα για τη «λειτουργία επταθέσιων έως και ενδεκαθέσιων δημοτικών σχολείων καθώς και δημοτικών σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, όταβν το επιβάλλουν λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι όπως είναι ο αριθμός των μαθητών, οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων» (Υποπαράγραφος Θ2,1). Η ρύθμιση αυτή, έρχεται να δώσει νομική κάλυψη σε συγχωνεύσεις σχολείων και καταργήσεις τμημάτων. Ο «εξορθολογισμός» των οργανικών θέσεων θα γίνει με συμπίεση του αριθμού των μαθητών, με ελάχιστο και όχι ανώτερο όριο τον αριθμό των 25. Σ’ αυτό συνηγορεί και η πεισματική άρνηση του Υφυπουργού Παιδείας Παπαθεοδώρου στη συνάντηση στις 21/4 με τη ΔΟΕ να δεσμευτεί ότι δεν θα προχωρήσει στην κατάργηση των οργανικών θέσεων στο ολοήμερο.

Β. Το Π.Δ. για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις

-μεταθέσεις στην εκπαίδευση

Σε συνέχεια των διατάξεων του Πολυνομοσχεδίου για την αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών και τον εξορθολογισμό των οργανικών θέσεων, κατατέθηκε Π.Δ. για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας για υποχρεωτικές μετακινήσεις –μεταθέσεις στην εκπαίδευση.

Στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος του αμετάθετου και της σταθερής οργανικής θέσης την οποία κάποιος «έπιανε» με βάση κάποια μετρήσιμα κριτήρια (μόρια). Πρόκειται για ένα θηριώδες «πρόγραμμα κινητικότητας» στην εκπαίδευση, το οποίο ξεθεμελιώνει κάθε σταθερά και το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες (οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου κάθε έτους). Με αυτό τον τρόπο, χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα βρεθούν στη θέση να μετακομίζουν όπου η υπηρεσία το επιθυμεί. Μετακινήσεις από χωρίου εις χωρίον, αλλά και από βαθμίδα σε βαθμίδα. Ο υπεράριθμος εκπαιδευτικός, πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στη βίαιη μετακίνηση σε άλλο γεωγραφικό τόπο, παρατώντας ζωή, υποχρεώσεις, παιδιά και ..την απόλυση.

Τα βασικά σημεία του ΠΔ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι:

 1. Ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν είναι αυτοί που δεν συμπληρώνουν το 75% τουλάχιστον του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων, της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας.
 2. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν εξ' ολοκλήρου υπεράριθμοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα. Για τη σύνταξη των πινάκων υποχρεωτικών μεταθέσεων σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης (πίνακες περιφερειακής εμβέλειας), οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δηλώσεις συναίνεσης μέσα σε τρεις ημέρες.
 3. Όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση, καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας.
 4. Μετά την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών «κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες - μόρια που οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν και τα κριτήρια και την αποτίμησή τους».
 5. Μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση, λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
 6. Με βάση την κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης, οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και σχετική εισήγηση των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΔΕ - ΑΠΥΣΠΕ).
 7. Οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν εξ' ολοκλήρου υπεράριθμοι, καθώς όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση σε οργανικά κενά ή δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν και καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά ανά την επικράτεια. Με βάση την κατάταξή τους στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης οι εκπαιδευτικοίμετατίθενται σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης ανά την επικράτεια, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και σχετική εισήγηση των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΔΕ - ΑΠΥΣΠΕ).
 8. Για την κατάταξη των υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων θα εφαρμοστούν τα κριτήρια του Π.Δ. 50/1996 που είναι η συνυπηρέτηση, τα χρόνια υπηρεσίας, η εντοπιότητα και οι οικογενειακοί λόγοι.

Γ. ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Το προσχέδιο νόμου για τη σφαγή της δημόσιας διοίκησης έχει βγει σε διαβούλευση μέχρι τις 14 Μάη και στη συνέχεια θα πάρει το δρόμο του για τη Βουλή. Τα βασικά ζητήματα που ανοίγει είναι:

 1. Στο άρθρο 1, που αφορά υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, αποκεντρωμένες διοικήσεις και ΟΤΑ, προβλέπεται ότιμε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων θα μπορούν να καταργηθούν, συγχωνευτούν, τροποποιηθούν αντικατασταθούν υπηρεσίες, οργανισμοί ή οργανικές μονάδες των φορέων του Δημοσίου, κλάδοι, οργανικές θέσεις. (Δεν αφήνει δηλαδή κανένα κενό και καμιά παράλειψη στη διατύπωση.) Θα λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων των οργανισμών οι οποίες θα συνοδεύονται από περιγράμματα θέσεων, καθηκόντων αποστολών και διαδικασιών καθώς και από σχέδια στελέχωσης. Οι διαδικασίες αυτές, γίνονται με ΠΔ με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.

Πριν στεγνώσει το μελάνι του προσχεδίου νόμου, έχει σταλεί σε 206.000 υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα σύμφωνα ερωτηματολόγιο για την «ανάλυση της θέσης εργασίας» που θα χρησιμοποιηθεί για τη λεγόμενη σχεδίαση των περιγραμμάτων των νέων θέσεων στα υπουργεία. Οι οδηγίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάζουν ως καταληκτική ημερομηνία για το σχεδιασμό των νέων περιγραμμάτων θέσεων εργασίας την 31η Μαΐου.

Η συνέχεια: στο ίδιο άρθρο, «επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις προσωπικού με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του οικείου υπουργού», με βάση τα πορίσματα αξιολόγησης των οργανικών μονάδων.

Τα νέα οργανογράμματα που έχει εγκρίνει ήδη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης για όλα τα υπουργεία, όπως είναι ήδη γνωστό, προβλέπεται ψαλίδι κατά μέσο όρο 50% σε δομές και υπηρεσίες. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να θεσμοθετήσει τη διαδικασία –εξπρες με την οποία καταργούνται οργανικές για να δημιουργηθεί γρήγορα η «δεξαμενή» των 25.000 χιλιάδων υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα ως το τέλος του 2013, αλλά και να διευρυνθεί η δεξαμενή για τις 15.000 απολύσεις έως το τέλος του 2014 εκ των οποίων οι 2.000 μέχρι τον Ιούνη και οι 2.000 μέχρι το τέλος του 2013.

Το σχέδιο νόμου, αφορά ακόμα και ΔΕΚΟ, ενώ αφήνει ανοιχτή μέχρι και τη μετατροπή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Όπως σημειώνεται στο άρθρο 4 "Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, καθώς και θυγατρικές εταιρείες των ανωτέρω νομικών προσώπων μπορεί να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να αναμορφώνονται, καθώς και να καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σχετική με τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού".

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 ακολουθεί ένα παράρτημα, το οποίο περιγράφει συγκεκριμένα ποια νομικά πρόσωπα υπάγονται στις «ρυθμίσεις» αυτές, το οποίο όμως δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

Είναι σαφές ότι όλο το σχέδιο νόμου σηματοδοτεί αλλαγή της σχέσης εργασίας των ΔΥ.

 1. Στην διαθεσιμότητα και κίνδυνο απόλυσης και οι μακροχρόνια ασθενείς

Αυστηροποιείται το πλαίσιο χορήγησης των αναρρωτικών αδειών (άρθρα 6 έως 11).

Σε περίπτωση κάλυψης του ανώτατου χρόνου αναρρωτικής άδειας, που αντιστοιχεί σε τόσους μήνες όσα τα έτη υπηρεσίας (με αφαίρεση αδειών της προηγούμενης 8ετίας) και μπορεί κατά περίπτωση να φτάσει μέχρι τους 12 συνεχόμενους μήνες, μπορεί κάποιος υπάλληλος να τίθεται αυτεπάγγελτα σε διαθεσιμότητα διάρκειας ενός έτους ή δύο ετών (άρθρο 9).

Σε περίπτωση που, δύο μήνες πριν τη λήξη της διαθεσιμότητας, οι υγειονομικές επιτροπές αποφανθούν πως δεν είναι ικανός να επιστρέψει στα καθήκοντά του, τότε απολύεται υποχρεωτικά (αρθρο 8, 8 και 9,3).

Επίσης, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 10 ημέρες τον χρόνο, (με εξαίρεση περιπτώσεις δυσίατου νοσήματος, προβλήματος κύησης, χειρουργικής επέμβασης ή νοσηλείας τουλάχιστον τεσσάρων ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο).

Ακόμη και για τις βραχυχρόνιες άδειες θα πρέπει να προσκομίζεται γνωμάτευση θεράποντος ιατρού για άδεια ακόμη και μιας ημέρας έως 3ημέρες, γνωμάτευση διευθυντή κλινικής ή επικεφαλής μονάδας δημοσίου νοσοκομείου για άδεια έως πέντε ημερών κάθε φορά και όχι πάνω από 10 το χρόνο. (αρ.7). Τέλος, ειδικές υγειονομικές επιτροπές για τα δυσίατα νοσήματα (αρ.11) θα γνωματεύουν και για απολύσεις. 1. Θεσμοθετούνται αλλαγές και στην υπηρεσιακή εξέλιξη με τροποποιήσεις του 4024/2011(αρ. 2):

Καταργείται η απαίτηση συμπλήρωσης ορισμένων χρόνων υπηρεσίας πριν τη δυνατότητα υποψηφιότητας για θέση τμηματάρχη ή διευθυντή, ενώ στην περίπτωση θέσης γενικού διευθυντή ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας περιορίζεται από τα 18 στα 12 έτη.

Για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που επιλέγονται για 5 χρόνια, προβλέπεται η υπογραφή συμβολαίων αποδοτικότητας στα οποία θα περιγράφονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να εκπληρώνουν σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους αλλά και σε ετήσια βάση. Αν δεν τα εκπληρώνουν, τότε απομακρύνονται. Στα κριτήρια επιλογής, επαναλαμβάνεται μονότονα, ότι «επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους».Τελευταίο σχόλιο:

Η αίσθηση που δημιουργείται με όλα αυτά, σε συνδυασμό με τα πειθαρχικά, και τις δηλωμένες προθέσεις για συρρίκνωση δημοσίου με την ιδιωτικοποίηση των πάντων (πρόσφατες είναι οι δήλωσεις του Αντ. Μανιτάκη ότι θα διατηρηθούν μόνο οι αναγκαίες και χρήσιμες για το κοινωνικό σύνολο δημόσιες υπηρεσίες «που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιτελέσουν ιδιωτικοί φορείς»), είναι ότι δεν πάει άλλο.

Ας επιχειρήσουμε τώρα, να δώσουμε φωνή και έκφραση σ’ αυτό το ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Μαζί με τους καθηγητές. Τώρα είναι η ώρα!

ΖΕΤΤΑ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013


Τρίτη, 7 Μαΐου 2013
Δημόσια Υγεία: «Τετέλεσται»…
Αναδημοσίευση από το Ποντίκι

«Μια παλιά λαϊκή παροιμία λέει: Αν κάποιος σου πει πως έχεις αυτιά γα­ϊδάρου, μη δώσεις σημασία. Αν στο επαναλάβει άλλος ένας, θα πρέπει να αναρωτηθείς. Αν σου το πει και τρίτος, τότε πάρε και φόρεσε καπίστρι»…

Το φωνάζουν σε όλους τους τό­νους οι ιατροί, οι νοσηλευτές, όλοι οι εμπλεκόμενοι στον χώρο της Υγεί­ας, το νιώθουν καθημερινά στο πετσί τους όλοι οι Έλληνες, που για κακή τους τύχη αναγκάζονται να προσφεύ­γουν στα δημόσια νοσοκομεία και Κέ­ντρα Υγείας.

Το ΕΣΥ είναι νεκρό!

Αυτό το γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους η πολιτική ηγεσία του υπουρ­γείου, η οποία «παριστάνει» ότι διοι­κεί και ρυθμίζει το σύστημα, το γνωρί­ζει η τρόικα, το γνωρίζουν τα κοράκια της Υγείας, που συνεχίζουν να παρου­σιάζουν μελέτες σε ακριβοπληρωμέ­να και πολυτελή συνέδρια.

Όσοι βρίσκονται «εντός των τει­χών» το έχουν πάρει το μήνυμα από το 2010, όταν ο μέγας αναμορφωτής της Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος μαζί με τον ανεκδιήγητο γενικό γραμματέα Νικό­λαο Πολύζο οργάνωναν μηνιαίες φιέ­στες και αντάλλασσαν φιλοφρονήσεις του τύπου: «Νίκο,είσαι ο αναμορφωτής τηςΥγείας», «Υπουργέ, γράφεις Ιστορία» και άλλα πολλά.

Έτσι έσβησαν χωρίς περίσκεψη, χω­ρίς αιδώ από τον χάρτη 50 (ναι, πενή­ντα!) νοσοκομεία, αποδέχθηκαν χω­ρίς καμία αντίρρηση το απόλυτο ξεγύ­μνωμα των νοσοκομείων από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έκλεισαν μέχρι ασφυξίας τις στρόφιγγες χρημα­τοδότησης, επιβάλλοντας προϋπολο­γισμούς φτώχειας και μιζέριας, αλλά κυρίως ανεφάρμοστους. Ισοπέδωσαν στην κυριολεξία, μέσα σε τρία (3) χρό­νια, ό,τι είχε χτιστεί, με όλα τα ελατ­τώματα και τις αδυναμίες, 30 χρόνια. Αυτό το έγκλημα θα τους κυνηγά σε όλη τους τη ζωή.

Η σημερινή πολιτική ηγεσία «διατε­λεί εν πλήρει συγχύσει αθώα…». Σή­μερα το σκάφος της Υγείας πλέει πα­ντελώς ακυβέρνητο. Όταν τα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσα­λονίκης, τα πανεπιστημιακά, οι ναυ­αρχίδες δηλαδή της Υγείας, στερού­νται βασικών υλικών, όταν δεν έχουν γάζες, σύριγγες, βαμβάκι, φίλτρα για τους αιμοκαθαιρόμενους, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς τι δρα­ματικές καταστάσεις ζουν τα μικρό­τερα νοσοκομεία. Απόλυτο χάος!

Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα ξεπερνά κάθε φαντασία. Κάθε πολιτεία που σέβεται τον εαυτό της το πρώτο που θα έπρεπε να φροντίσει είναι η προάσπιση της Υγείας των πο­λιτών. Αυτό συνέβη σε όλες τις χώρες που αντιμετώπισαν οικονομική κρίση. Δημιούργησαν όλες τις απαραίτητες δομές για να σώσουν τον λαό από τις αρρώστιες και τις επιδημίες. Το παρά­δειγμα της Αγγλίας είναι πλέον κοινός τόπος. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δημι­ουργήθηκε ακριβώς μετά τη λήξη του πολέμου. Ούτε η Θάτσερ δεν τόλμησε να το αγγίξει!

Εδώ οι ντόπιοι φωστήρες (και σοσι­αλιστές, τρομάρα τους!) το πρώτο που φρόντισαν να ξεθεμελιώσουν ήταν το ΕΣΥ! Δεν σκέφτηκαν, οι ανόητοι, ότι ένας λαός πεινασμένος, ένας λαός χωρίς εργασία, χωρίς μισθό μπορεί να αντέξει, στο τέλος θα επιβιώσει.

Ένας λαός όμως ανασφάλιστος, χω­ρίς δυνατότητα προσφυγής στα νοσοκομεία και τα φαρμακεία είναι από­λυτα καταδικασμένος. Ήδη τα πρώτα κρούσματα από ξεχασμένες ασθέ­νειες έκαναν την εμφάνισή τους. Τα παιδιά μένουν χωρίς εμβόλια, χωρίς οδοντιατρική περίθαλψη, χωρίς ια­τρική παρακολούθηση. Οι ηλικιω­μένοι (τα περήφανα γηρατειά...) μέ­νουν χωρίς τα απαραίτητα φάρμακα, με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους. Οι πάσχοντες από σοβαρές χρόνι­ες ασθένειες αδυνατούν να προμηθευτούν τα πανάκριβα φάρμακά τους και αργοπεθαί­νουν· εδώ μιλάμε για καθαρή δολοφονία!

Τα   Περιφερειακά   Ια­τρεία και τα Κέντρα Υγεί­ας  έχουν  μείνει χωρίς ιατρούς, αφού το ιατρικό δυναμικό ξενιτεύεται κατά χιλιάδες! Ένα σύστημα που δεν το εμπιστεύονται ούτε εκείνοι που είναι ταγμένοι να το υπηρετούν, τι μέλλον έχει;

Μπορεί να σωθεί η κατάστα­ση; Ασφαλώς και μπορεί!

Απαραίτητη όμως είναι η ριζική ανατροπή τής μέχρι σήμερα εφαρμοσμένης πολιτικής της τελευ­ταίας τριετίας.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.

1 Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς ια­τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχει.

2 Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας 2.000.000 άνεργων και ανασφάλι­στων πολιτών δεν είναι ούτε Εθνικό ούτε Σύστημα.

3 Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς τα βασικά φάρμακα που είναι ανα­γκαία για την ασφάλεια των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και για την αποτροπή επιδημιών δεν έχει κανένα νόημα.

Όσοι πιστεύουν ότι υπάρχει δυνα­τότητα το τεράστιο κενό που δημι­ουργείται στον χώρο της Υγείας να καλυφθεί από ιδιωτικά κεφάλαια πλανώνται πλάνην οικτρά. Οι ιδιώτες σε ολόκληρη την υφήλιο νέμονται τα εύκολα και αυτά που αποφέρουν με­γάλο κέρδος. Έτσι γέμισε η χώρα με ιδιωτικά μαιευτήρια - ξενοδοχεία, δι­αγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατά­στασης και άλλα παρόμοια. Την ΕΥ­ΘΥΝΗ για τη Δημόσια Υγεία είχε, έχει και πρέπει να έχει το κράτος, και μό­νο αυτό. Έχουμε φτάσει στο «σημείο μηδέν». Ας πάρει κάποιος την πρω­τοβουλία να περισώσει ό,τι μπορεί να περισωθεί. Διαφορετικά, σε λίγο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί και επισήμως ότι η δημόσια Υγεία της χώρας είναι νεκρή, θα ακουστεί το... «τετέλεσται»