Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση για ένα μέλλον χωρίς νερό.

Δείτε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για ένα μέλλον χωρίς νερό...
Ελπίζω να μην κληθεί η ανθρωπότητα στο μέλλον να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις...
Δείτε εδώ το pps


Α.Γ