Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Διαχείριση και μεταφορά απορριμάτων εντός και εκτός Νοσοκομείων


Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και μεταφοράς απορριμάτων εντός και εκτός των Νοσοκομείων είναι επιτακτική και άκρως αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε.
Δεν είναι μόνο ο όγκος των απορριμάτων που το επιβάλλει αυτό αλλά και η φύση των διαφόρων υλικών που εμπεριέχονται σε αυτά...
Η διαλογή και η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται προσεκτικά απο εξειδικευμένο προσωπικό που θα έχει γνώση απο παράγοντες βιολογικούς-χημικούς και θα ασχολείται μόνο με αυτό το αντικείμενο εργασίας...
Επιβάλλεται να υπάρχουν ειδικοί χώροι για την προσωρινή εναπόθεση των απορριμάτων μακριά απο το προσωπικό και τους ασθενείς όπως και ειδικοί κάδοι με εξωτερική ένδειξη του περιεχομένου τους ώστε να γνωρίζουν οι απασχολούμενοι με την καθαριότητα για το περιεχόμενο τους...
Οι δε κάδοι πρέπει να είναι ειδικών προδιαγραφών για την αποφυγή διαρροής βιολογικών-χημικών και άλλων υγρών...
Ο διαχωρισμός πρέπει να γίνεται απο την αρχή σε υλικά που ανακυκλώνονται,σε άλλα που είναι αδρανή ή και αφομοιώνονται απο το περιβάλλον και σε αυτά που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης...
Πρέπει να υπάρχει μία συγκεκριμένη οδός μεταφοράς των απορριμάτων (μακριά απο ασθενείς και προσωπικό) είτε με ασανσέρ ειδικό για την μεταφορά τους είτε με έναν άλλο εναλλακτικό τρόπο...
Θα μπορούσαν να υπάρχουν εξωτερικά ασανσέρ μόνο για μεταφορά απορριμάτων και ακαθάρτου ιματισμού (ο οποίος θα πρέπει να μεταφέρεται σε ειδικά κλειστά τροχήλατα) γαι ευνόητους λόγους...
Η παραμονή των απορριμάτων μέχρι την παραλαβή τους απο ειδικό όχημα μεταφοράς νοσοκομειακών αποβλήτων θα πρέπει να είναι σε φυλασσόμενο χώρο μακριά απο κατοικίδια ζώα και και σε ειδικούς κάδους...
Η προστασία της υγείας των ασθενών μας,του προσωπικού και του περιβάλλοντος μας αφορά όλους...
Α.Γ