Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Αναδρομικά διώρου για Υ.Ε κατηγορία. Γ.Συνέλευση στις 18/11/09. Αποτελέσματα εκλογών

Σας ανακοινώνουμε ότι το δικαστήριο για το δίωρο και τα αναδρομικά των Υ.Ε συναδέλφων αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο του 2010.

Στις 18.11.09 θα έχουμε Γ.Συνέλευση να συζητήσουμε τρέχοντα θέματα και να πάρουμε αποφάσεις.

Τα αποτελέσματα για την εκλογή εκπροσώπου στο Δ.Σ του Νοσοκομείου είναι:

Γιατροί
--------------
Αγγελλάτου Ρ.

Λοιπό προσωπικό
--------------
Κουτούφαρης Γ.


Α.Γ