Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Μέσα σε τρία χρόνια η εξίσωση ορίων συνταξιοδότησης

Το σχέδιο νόμου είναι σχεδόν έτοιμο και προβλέπει ότι 140.000 γυναίκες που διορίστηκαν από το 1983 ως το τέλος του 1992 θα συνταξιοδοτηθούν στα 65 ανεξαρτήτως αν είναι άγαμες, μητέρες ή μητέρες με ανήλικο παιδί

Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε στην ΕΕ, μέσω του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ότι το α΄ τρίμηνο του 2010 θα υιοθετήσει την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία θα εξισωθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και των σωμάτων ασφαλείας. Το θέμα αφορά περίπου 140.000 γυναίκες που εργάζονται στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο νόμου είναι σχεδόν έτοιμο και προβλέπει ότι 140.000 γυναίκες που διορίστηκαν από το 1983 ως το τέλος του 1992 θα συνταξιοδοτηθούν στα 65 (από 60 σήμερα) ανεξάρτητα αν είναι άγαμες, μητέρες ή μητέρες με ανήλικα παιδιά. Το όριο ηλικίας (σήμερα 55 έτη) αυξάνεται και για τις μητέρες ανηλίκων που διορίστηκαν μετά το 1993. Η κυβέρνηση πρότεινε στις Βρυξέλλες να γίνει σταδιακά, σε βάθος πενταετίας, από το 2013 ως το 2018 η αύξηση των ορίων ηλικίας αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το αίτημα και αντιπρότεινε να ξεκινήσει το 2011 και η προσαρμογή να ολοκληρωθεί το πολύ σε τρία χρόνια.

Μετά την καταδικαστική Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η προηγούμενη κυβέρνηση αδράνησε επί σειρά ετών με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει γνωστοποιήσει ότι η Ελλάδα θα παραπεμφθεί εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που σημαίνει ότι η κατάληξη θα ήταν να πληρώνουμε ημερήσιο πρόστιμο περίπου 70.000
ευρώ. Τώρα ο κόμπος έφθασε στο χτένι και η κυβέρνηση προχωρεί στην εξίσωση των ορίων ηλικίας.

Οπως αποδέχονται οι αρμόδιοι, σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΚ, κάθε κράτοςμέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας. Ως «αμοιβή» νοούνται οι αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσης εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην Απόφασή του ανέφερε ότι για τον χαρακτηρισμό ενός συνταξιοδοτικού συστήματος, αποφασιστικό κριτήριο αποτελεί μόνον η σχέση εργασίας, δηλαδή το γεγονός ότι η σύνταξη καταβάλλεται στον εργαζόμενο λόγω της σχέσης εργασίας μεταξύ αυτού και του πρώην εργοδότη του. Ταυτόχρονα απέρριψε τις αιτιάσεις της ελληνικής πλευράς ότι η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης θα προκαλέσει κοινωνικά προβλήματα. Οπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει κοινοτικός αξιωματούχος οι ελληνικές ρυθμίσεις είναι χαριστικές και όχι κοινωνικού χαρακτήρα και αυτό διότι όταν παίρνουν «πρόωρη» σύνταξη οι γυναίκες τα παιδιά τους είναι ήδη ενήλικα.