Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2987 ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7Κ/2009 για τη πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2987 θέσεων τακτικού προσωπικού σε Νοσοκομεία και ΚΥ.

Δείτε την προκύρηξη εδώ