Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Πριμ 20% στη σύνταξη από πολλά Ταμεία... Από τον Απρίλιο θα ισχύσει το νέο καθεστώς

Με πριμ στη σύνταξη σχεδιάζει η κυβέρνηση να επιλύσει τις αδικίες που προκαλεί το ισχύον καθεστώς στον θεσμό της διαδοχικής ασφάλισης.
Έτσι, εντός του Μαρτίου- και ανεξάρτητα από το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος- θα γίνει η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας στο πρόβλημα των χαμηλών συντάξεων που καταβάλλουν τα Ταμεία και το Δημόσιο σε όσους έχουν ασφαλιστεί διαδοχικά σε περισσότερα του ενός ασφαλιστικά ταμεία. Το νέο μέτρο θα τεθεί σε ισχύ με την ψήφιση του νομοσχεδίου τον Απρίλιο και θα αφορά όσους συνταξιοδοτηθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η εκτίμηση είναι ότι η τελική σύνταξη (θα παρέχεται από το τελευταίο Ταμείο, όπως σήμερα) θα είναι αυξημένη έως και 20% σε σύγκριση με το ισχύον καθεστώς.

Το τελικό σχέδιο στο οποίο κατέληξε το υπουργείο Εργασίας προβλέπει την προσαύξηση των μισθών επί των οποίων γίνονταν οι κρατήσεις εισφορών με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή πλέον ενός ποσού ωρίμασης (συντελεστής 1,8%), έτσι ώστε το τμήμα της σύνταξης που θα απονέμει κάθε Ταμείο να είναι υψηλότερο σε σχέση με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα χωρίς όμως να υποχρεώνει τα Ταμεία να καταβάλλουν ποσά τα οποία θα απέχουν πολύ σε σχέση με τις καταβληθείσες εισφορές. Πιο ανταποδοτικές
Με αυτή την ενδιάμεση λύση (που απέχει από το αρχικό σχέδιο με βάση το πόρισμα Μπούρλου, το οποίο είχε εισηγηθεί οι συντάξεις να χορηγούνται από το Ταμείο με τα περισσότερα έτη ασφάλισης και με τις δικές του προϋποθέσεις) υπολογίζεται ότι οι νέες συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση θα είναι πιο ανταποδοτικές σε σχέση με τις εισφορές και δικαιότερες, τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τα Ταμεία.

Ειδικό θέμα για το Δημόσιο και την ΑΔΕΔΥ είναι ωστόσο το γεγονός ότι στις συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης δεν περιλαμβάνονται βασικά επιδόματα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα οι καταβαλλόμενες συντάξεις στους διαδοχικά ασφαλισμένους να είναι χαμηλότερες έως και 25%. Τονίζεται ότι σήμερα όσοι συνταξιοδοτούνται με διαδοχική ασφάλιση εισπράττουν για τον ίδιο χρόνο ασφάλισης συντάξεις χαμηλότερες έως και 30% σε σύγκριση με όσους ασφαλίζονται σε ένα Ταμείο κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Παράλληλα, η έκδοση της σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση καθυστερεί σημαντικά και φθάνει και τα δυόμισι έτη. Στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης, δηλαδή της ασφάλισης σε 2 και 3 Ταμεία, υπάγεται το 40% των μισθωτών, δηλαδή περίπου 2 εκατ. εργαζόμενοι.

Σταδιακή η εξίσωση ορίων
Εξάλλου, το κυβερνητικό σχέδιο για την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών- γυναικών στη Δημόσια Διοίκηση (θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη Ιανουαρίου και το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί εντός του Φεβρουαρίου) θα προβλέπει- σύμφωνα με πληροφορίες- μεταβατική περίοδο 7-10 ετών για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού συστήματος, διατήρηση του σημερινού καθεστώτος για όσες γυναίκες θεμελιώνουν τουλάχιστον έως το 2013 ή έχουν ήδη θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, και κατοχύρωση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης στο Δημόσιο.

Η προσαρμογή του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δημοσίων υπαλλήλων στην προοπτική της εξίσωσης των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών δεν πρόκειται να επηρεάσει όσες εργαζόμενες έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον έτη υποχρεωτικής παραμονής στην εργασία όσες γυναίκες έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα με βάση το ισχύον καθεστώς χρόνια υπηρεσίας (20 ή 25, κατά περίπτωση) και βρίσκονται κοντά την προβλεπόμενη ηλικία καταβολής της σύνταξης (55 για μειωμένη σύνταξη ή 60 για πλήρη οι έγγαμες). Η απόφαση που έχει λάβει η κυβέρνηση είναι να μη θιγούν τα θεμελιωμένα και τα «ώριμα» συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

τανεα