Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

Μπλόκο στη δράση των καρκινικών κυττάρων


Οι επιστήμονες πλησιάζουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων αντικαρκινικών φαρμάκων, καθώς αποκωδικοποίησαν τη δομή μιας πρωτεΐνης που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία και την ανάπτυξη σχεδόν όλων των όγκων που εμφανίζονται στον άνθρωπο.

Η επιτυχής αποκωδικοποίηση της τελομεράσης, η οποία επιτρέπει στα καρκινικά κύτταρα να αναπτύσσονται και να διαιρούνται, μπορεί να οδηγήσει σε νέες θεραπείες οι οποίες θα σκοτώνουν τους όγκους μπλοκάροντας τη δραστηριότητά τους, ενώ θα αφήνουν άθικτο τον υγιή ιστό.

«Η τελομεράση είναι ένας ιδεώδης στόχος της χημειοθεραπείας επειδή είναι ενεργός σε σχεδόν όλους τους όγκους που εμφανίζονται στους ανθρώπους, αλλά ανενεργή στα περισσότερα φυσιολογικά κύτταρα», λέει ο δρ Εμμανουήλ Σκορδαλάκης, από το Ινστιτούτου Ουίσταρ της Φιλαδέλφειας, ο οποίος ήταν επικεφαλής της έρευνας που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Νature».

«Ένα φάρμακο που απενεργοποιεί την τελομεράση είναι πιθανό να δρα εναντίον όλων των καρκίνων, με λίγες παρενέργειες».

Η τελομεράση επιτρέπει στα κύτταρα να αντικαθιστούν σημαντικές δομές που αποκαλούνται τελομερή. Πρόκειται για κομμάτια επαναλαμβανόμενου DΝΑ που βρίσκονται στο τέλος των χρωμοσωμάτων που φέρουν γονίδια.

Λειτουργούν σαν την ταινία στο τέλος ενός κορδονιού παπουτσιού, ώστε να εμποδίζουν τις αλυσίδες του DΝΑ που αποτελούν τα χρωμοσώματα να ξετυλίγονται. Στον ιστό των ενηλίκων, η τελομεράση είναι εν γένει ανενεργός.

Έτσι τα τελομερή κονταίνουν κάθε φορά που διαιρείται το κύτταρο και οδηγούν τελικά στον κυτταρικό θάνατο. Αυτό είναι ένα στοιχείο- κλειδί στη διαδικασία της γήρανσης. Όμως στους περισσότερους καρκίνους η τελομεράση αρχίζει να λειτουργεί ξανά. Αυτό επιτρέπει στα καρκινικά κύτταρα να διαιρούνται ανεξέλεγκτα και ουσιαστικά να γίνονται αθάνατα.

Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ