Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Ασφαλιστικό:Ριζικές ανατροπές, τα σχέδια για τους δημοσίους υπαλλήλους

        Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με την καθιέρωση της τελευταίας πενταετίας για όλους.

Ριζικές ανατροπές στο μισθολόγιο και το συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων σχεδιάζει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα προωθούνται τα εξής:

1. Κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων σε ηλικία 60 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης, με δυνατότητα παραμονής για ακόμη 3 χρόνια.

2. Αντικίνητρο μείωσης της σύνταξης κατά 6% για κάθε έτος συνταξιοδότησης πριν από το ανώτατο όριο ηλικίας.

3. Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με την καθιέρωση της τελευταίας πενταετίας για όλους.

4. Καθιέρωση ενιαίου μισθολογίου με στόχο την εξομοίωση των συνολικών αμοιβών στο Δημόσιο.

5. Αύξηση -από το 2013- έως 17 έτη στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών δημοσίων υπαλληλων (θα αφορά τις ασφαλισμένες μετά το 1983).

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται η σύσταση ενιαίου ταμείου ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ μελετάται να εφαρμοστεί και στους δημόσιους υπαλλήλους το αντικίνητρο μείωσης της σύνταξης κατά 6% για κάθε έτος συνταξιοδότησης πριν από το ανώτατο όριο ηλικίας (όπως έγινε και στον ιδιωτικό τομέα).

Ακόμη μελετάται η κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων σε ηλικία 60 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης, με δυνατότητα παραμονής για ακόμη 3 χρόνια, εφόσον το επιθυμούν.

Δεύτερο σενάριο
Ενα άλλο σενάριο που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας προβλέπει την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων για όλους με βάση τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας (σς σήμερα η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο μισθό εως το 2007 και για τα υπόλοιπα έτη με την τελευταία πενταετία).

Ως γνωστόν η κυβέρνηση σχεδιάζει τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο Δημόσιο και στα σώματα ασφαλείας, από το 2013 και μετά μετά τη γνωστή καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Το νέο σενάριο προβλέπει εφάπαξ αύξηση το 2013 κατα 5 έτη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μετά το 2014 να αυξάνονται τα όρια ανά ενα ετος.

Eντός των προσεχών ημερών αναμένεται από την Κομισιόν, επιστολή προς τη χώρα μας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα, βάσει της καταδικαστικής απόφασης του Ευρωδικαστηρίου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών-γυναικών στο Δημόσιο.

Συντάξεις
Η καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποχρεώνει την Ελλάδα να εξισώσει τα όρια ηλικίας ανδρών - γυναικών στο Δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει επιβάρυνση από 5 έως 15 έτη (σε ορισμένες περιπτώσεις και 17 έτη) στη συνταξιοδότηση για περίπου 140.000-150.000 γυναίκες που απασχολούνται σήμερα στο Δημόσιο, στον Στρατό και στα Σώματα Ασφαλείας (ασφαλισμένες μετά το 1983).

Δεν θα επηρεαστούν καθόλου όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα (αφού μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αμέσως και πάντως πριν από την ψήφιση νέου νόμου).

Πρόκειται για παλιές ασφαλισμένες που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις (έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας) και μπορούν να αποχωρήσουν, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται προσδοκώντας καλύτερη σύνταξη.