Σάββατο, 20 Απριλίου 2013


ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ! Ελεγκτές οικονομικού στραγγαλισμού και καθ' υπέρβαση τρομοκράτησης και ψευτοαξιολόγησης

·             
Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του υπουργού κ. Λοβέρδου, φανατικού υπερασπιστή του μνημονίου, ξεκίνησε η διαδικασία «εσωτερικών ελέγχων» στα Νοσοκομεία που αρχικά είχε το χαρακτήρα ελέγχου των οικονομικών των Νοσοκομείων.
Η διαδικασία αυτή, στην περίοδο που το μαύρο μέτωπο της συγκυβέρνησης στρώνει το έδαφος για μαζικές απολύσεις χρησιμοποιήθηκε από την μία πλευρά προκειμένου να διαμορφώσει ένα κλίμα τρομοκρατίας μέσα στα νοσοκομεία, με εφόδους για τον έλεγχο του ωραρίου και από την άλλη, στα «μουλωχτά», για να προχωρήσουν οι αξιολογήσεις προσωπικού και υπηρεσιών, χωρίς αυτό να γίνει ευρύτερα γνωστό.
 Έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε εφόδους σε χώρους δουλειάς και μια διαρροή τέτοιων πληροφοριών, για να τρομοκρατηθεί το προσωπικό και να αναστείλει την αντίσταση και τους αγώνες.
Από την άλλη κατά παρέκκλιση ακόμα και των όρων των συμβάσεων οι ιδιωτικές εταιρίες συντάσσουν φύλλα αξιολόγησης των αξιολογήσεων που έχουν γίνει για τμήματα και προσωπικό. Για το σκοπό αυτό μάλιστα προφανώς έχουν φαίνεται πρόσβαση και στους ατομικούς φακέλους του προσωπικού όπου φυλάσονται τα φύλα τα αξιολόγησης, γεγονός που απαγορεύεται μιας και υπάρχει προσωπικό απόρρητο 
δείτε σχετικό απόσπασμα από φύλο αξιλόγησης Νοσοκομείου
Βεβαίως δεν παραλείπουν μαζί με τις μνημονιακές διοικήσεις να «ελέγχουν» την οικονομική κατάσταση των Νοσοκομείων προκειμένου να τα οδηγήσουν σε παύση αγορών και πληρωμών και εν τέλει να νομιμοποιήσουν τον οικονομικό τους στραγγαλισμό και να συμβάλουν στην λειτουργική τους κατάρρευση για να επιτευχθούν οι μνημονιακοί στόχοι.
Οι ιδιωτικές εταιρίες ελεγκτές είναι το κερασάκι στην τούρτα προκειμένου τα νοσοκομεία να μετατραπούν και με τη «βούλα» σε επιχειρήσεις, που θα βγάζουν από τους πολίτες τα έξοδα λειτουργίας, θα πετούν στο δρόμο ανασφάλιστους, άνεργους και φτωχούς θα μετατρέπουν την υγεία σε ακριβό εμπόρευμα.
Θα είναι ένα ακόμα «χέρι βοηθείας» για θα προωθηθεί το κλείσιμο νοσοκομείων και να ιδιωτικοποιηθούν πιο μαζικά υπηρεσίες και τμήματα του ΕΣΥ.
Είναι προφανές ότι όχι μόνο οι αρχικές προβλέψεις των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί με τα Νοσοκομεία αλλά και η υπέρβαση αυτών, με άλλες δραστηριότητες, για να υλοποιηθούν οι μνημονιακοί στόχοι και να στρωθεί ο δρόμος για τις απολύσεις τυγχάνουν της πλήρους πολιτικής κάλυψης από την συγκυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία.
Καθήκον των σωματείων δεν είναι να παραμένουν παρατηρητές αυτής της κατάστασης. Καθήκον όχι μόνο απέναντι στους εργαζόμενους αλλά και τους πολίτες που σε λίγο δεν θα έχουν «στον ήλιο μοίρα» είναι να βάλουν φρένο και να αποπέμψουν από τα νοσοκομεία αυτό τον μνημονιακό μηχανισμό.
Δείτε ένα σύντομο ιστορικό για το πως ξεκίνησε, εξελίχθηκε και γιγαντώνεται αυτός ο μνημονιακός μηχανισμός
Μετά την ψήφιση του ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/2-11-2011) μαζί με όλες τις άλλες εγκυκλίους, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέστειλε εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο προς όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ μέσω των αντίστοιχων Υ.ΠΕ. (αρ.πρωτ.: ΓΠ ΔΥγ/οικ.129854/22-11-2011) και τα καλούσε να προβούν άμεσα στις δικές τους ενέργειες προκειμένου να προσλάβουν εξωτερικούς εσωτερικούς ελεγκτές προκειμένου να μπορεί γρήγορα να υλοποιηθεί το άρθρο 25 του προαναφερόμενου νόμου.
Στην εγκύκλιο αυτή μάλιστα καθορίζονται μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω:
·                                 Το αντικείμενο του ελέγχου
·                                 Η περιοδικότητα και οι αναφορές των ελέγχων
·                                 Το κόστος των συμβάσεων ανάλογα με τις κλίνες των Νοσοκομείων
·                                 Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών
·                                 Η σύσταση αντίστοιχων επιτροπών εσωτερικού ελέγχου.
Βάση λοιπόν αυτής της εγκυκλίου σχεδόν η πλειοψηφία των νοσοκομείων προχώρησε σε αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες και αντίστοιχες συμβάσεις με εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα εσωτερικών ελεγκτών, το πρώτο εξάμηνο του 2012.
Το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών, πάλι στην πλειοψηφία τους είναι αυτό που περιγραφόταν στην αντίστοιχη εγκύκλιο και αφορούσε σε έλεγχο οικονομικών θεμάτων και πληροφοριακών συστημάτων κυρίως. Για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε το συμβατικό αντικείμενο από αντίστοιχες συμβάσεις ή διακηρύξεις που μπορεί κανείς εύκολα να βρει στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( http://et.diavgeia.gov.gr/).

« Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν:
1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου.
·                                 Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου.
·                                 Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές . α) της γενικής λογιστικής β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής.
·                                 Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων ( μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής.
·                                 Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net.
·                                 Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π
·                                 Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.
·                                 Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
·                                 Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.
2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης.
·                                 Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος.
·                                 Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πιστοποιούν, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου:
a.                Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου – υλικών ιατροβιοτεχνολογίας – αναλωσίμων υλικών – ανταλλακτικών και υπηρεσιών.
b.                Υποσύστημα μητρώου παγίων
c.                 Υποσύστημα κίνησης ασθενών-τιμολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων – απογευματινών ιατρείων– Τ.Ε.Π.
d.                Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών – ιατρικός φάκελος ασθενών.
e.                Υποσύστημα προμηθευτών.
f.                  Υποσύστημα μισθοδοσίας.
3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος.
Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:
·                                 Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς.
·                                 Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημοσίου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής.
·                                 Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου.
·                                 Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς.
·                                 Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.
4. Σύνταξή μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου.
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο – καταγραφής εκκρεμοτήτων – προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.
5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου.
Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, το Ισολογισμό, την Κατάσταση των
Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα.
Ο συμβατικός χρόνος της σύμβασης θα είναι τρία (3) έτη και καθορίζεται ένας ελεγκτής για το Νοσοκομείο.
Ο εσωτερικός ελεγκτής και δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποτελέσουν την επιτροπή ελέγχου του Νοσοκομείου.
Η επιτροπή αυτή θα πρέπει μεταξύ των άλλων να παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το σύστημα διαχείρισης κινδύνων καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων,όπως ανωτέρω αναλύθηκε.»
Αυτή η διαδικασία και αυτές οι συμβάσεις χρησιμοποιήθηκαν σαν κερκόπορτα προκειμένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να αρχίσουν να ελέγχουν κι άλλα πράγματα, όπως το ωράριο εργασίαςαν τηρείται και με ποιόν τρόπο, πολύ περισσότερο να ασχοληθούν με την αξιολόγηση του προσωπικού.
Αυτό ξεκίνησε να γίνεται τουλάχιστον από ότι γνωρίζουμε μέχρι τώρα περίπου τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο του 2012 και αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα φύλλα ελέγχου που παραδίδονται στους Διοικητές των Νοσοκομείων.
Επίσης από ότι και όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα δεν υπάρχουν επεκτάσεις των συμβάσεων ή αλλαγή του Συμβατικού Αντικειμένου ή εγκύκλιος που να ζητά να επεκταθούν οι έλεγχοι και σε άλλα αντικείμενα.
·                                 Είναι προφανές ότι δεν μπορεί κάποιος ιδιώτης που έχει σύμβαση με το Δημόσιο να κάνει κάτι που δεν περιλαμβάνεται στην σύμβαση αυτή.
·                                 Επίσης είναι προφανές ότι η αλλαγή συμβατικού αντικειμένου δεν μπορεί να γίνει προφορικά ή σιωπηρά.
·                                 Επίσης είναι προφανές ότι υπάρχει απόρρητο σε ότι αφορά στην πρόσβαση στα στοιχεία φακέλων του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο και στα φύλλα αξιολόγησης τους.
Με ποιο δικαίωμα λοιπόν οι συγκεκριμένοι ιδιώτες ή ιδιωτικές εταιρείες προχωράνε σε τέτοιου τύπου ελέγχους;
Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από άνωθεν εντολές και πλήρη κάλυψη από την πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας.
Δείτε ενδεικτικά μερικές από τις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει Νοσοκομεία από τη διαύγεια
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΄΄Η ΕΛΠΙΣ΄΄
ΑΔΑ: Β44Ν46904Ν-ΧΞΓ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
ΑΔΑ: Β4ΩΛ46907Μ-Κ1Ζ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΗΜΤΑΣ»
ΑΔΑ: Β44046904Κ-ΜΨ9
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»
ΑΔΑ: Β4ΒΒ469040-0ΕΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Β4ΒΒ46907Ω-6ΩΨ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΜΑΛΙΙΑ ΦΛΕΜΙΙΓΚ
ΑΔΑ: Β4Β44690ΒΖ-64Ο
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΑΔΑ: Β44346907Ρ-ΩΡΒ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΑΔΑ: Β4ΓΜ46904Ξ-Ω8Ρ
Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας
ΑΔΑ: Β40Ζ469077-Ε20
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο»
ΑΔΑ: Β44Ν4690Ω5-7ΟΑ
Νοσοκομειο αλλά ??????
ΑΔΑ: Β4ΩΕ4690Ω8-7Φ9
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΔΑ: ΒΟΧ946907Ε-ΧΩΚ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΔΑ: Β44Ρ4690ΒΨ-6Μ3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΔΑ: Β44Ε4690ΒΨ-Η56

ιασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν.Λαμίας, Γ.Ν.Καρπενησίου & Γ.Ν.Άμφισσας
ΑΔΑ: Β4454690ΒΜ-5ΩΡ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
ΑΔΑ: Β4Β4469Η2Π-ΟΡΨ
Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν.Λαμίας, Γ.Ν.Καρπενησίου & Γ.Ν.Άμφισσας
ΑΔΑ: Β44Τ4690ΒΜ-ΩΩ0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑ: Β44Γ46904Μ-ΣΤΒ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΑΔΑ: Β44Δ469Η8Κ-Ψ9Τ
Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο Ελενα Βενιζελου
ΑΔΑ: Β43046904Ε-Κ7Μ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΔΑ46907Ε-ΠΔΦ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΔΑ: Β4ΩΚ46904Ζ-ΛΛ2
ΓΝ-ΚΥ Φιλιατών
ΑΔΑ: Β44Τ46906Η-ΥΗΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΛΨ46907Ψ-8ΜΞ
«Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
ΑΔΑ: Β4ΛΘ46907Γ-ΚΛΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΔΑ: Β44Ν46907Υ-ΦΟ6
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΒΠ4690ΒΨ-3ΒΓ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: Β4ΛΨ4690ΒΙ-ΧΦΖ
Γ.Ν.‐Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΛΥΝΑΚΕΙΟ»
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469042-Κ1Ψ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ
ΑΔΑ: ΒΟΝΧ46904Δ-ΓΒ8
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ-Υ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΣΟ46904Φ-Β0Μ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΔΖ4690ΒΨ-ΦΙΣ
Γ.Ν.‐Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΛΥΝΑΚΕΙΟ»
ΑΔΑ: Β440469042-ΩΦΑ
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
ΑΔΑ: Β44Ρ469064-ΩΞΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»
ΑΔΑ: Β44Μ4690Ω8-ΩΒΜ
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΑΔΑ: Β44Ε46906Ω-ΠΜΦ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
ΑΔΑ: Β4ΩΛ46907Μ-Κ1Ζ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΑΤ46904Μ-Υ3Η
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
ΑΔΑ: Β44Δ469ΗΔΧ-5Δ9
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΔΑ: Β4ΩΔ4690ΒΤ-9ΛΘ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: Β4ΩΡ4690Ω3-ΠΗ4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΑΔΑ: Β44Ε469073-2ΩΤ
ΓΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: Β44Ε4690ΒΔ-3Υ2
«Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
ΑΔΑ: Β41Λ46907Γ-ΨΕΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΔΑ: Β44Δ4690ΒΡ-3ΚΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΔΑ: Β4ΛΓ46906Ψ-17Ξ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΠΙΣ
ΑΔΑ: Β44Δ46904Ν-ΦΟΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΔΑ: Β44Α4690ΒΡ-ΧΓ9
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ…ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΔΑ: Β44046907Ι-ΔΞΟ
Νοσοκομειο αλλά ??????
ΑΔΑ: Β44Υ469066-ΠΡΠ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΘΗΒ'Ν
ΑΔΑ: Β4ΛΘ4690ΒΝ-ΣΓΝ
ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΒΟ46907Τ-Λ3Μ
Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
ΑΔΑ: Β44Θ4690ΩΑ-Ψ7Α
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΑΔΑ: 45ΟΠ4690ΒΚ-Τ8Ω
Γ.Ν.Π.Π.
ΑΔΑ: Β445469Η24-Σ52
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ & "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: Β4Ω846904Κ-Μ4Γ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΔΑ: Β4ΩΕ469079-ΔΓ0
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΒΕΙΠ469Η27-ΘΑΡ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΔΑ: Β4ΓΩ46907Λ-ΣΜ7
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΔΖ46904Μ-ΠΓΩ
ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ46907Τ-4ΦΒ
1Η ΥΠΕ
ΑΔΑ: Β4ΠΩ469Η26-62Ρ
ΕΙ
ΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΔΑ: Β44Υ46906Α-ΡΟΣ
2Η ΥΠΕ
ΑΔΑ: Β4ΩΔ469Η2Ξ-Ε7Π
2η ΥΠΕ
ΑΔΑ: Β44Ν469Η2Ξ-ΦΟΜ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ << Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>>
ΑΔΑ: ΒΕΑ146904Κ-ΗΟΕ
ΓΝΑ «ΚΑΤ»
ΑΔΑ: Β4ΜΦ46906Π-ΖΨΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ· Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»· Γ.Ν.Μ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»· ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Ν.Α.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»
ΑΔΑ: Β49Θ4690ΩΜ-ΕΕ2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: Β440469065-Α0Τ
<< Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>>
ΑΔΑ: ΒΕΥΦ46904Κ-55Υ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΔΑ: Β4174690ΒΑ-5ΑΡ
ΠΓΝΙ.
ΑΔΑ: Β44Τ46906Η-Η4Β
ΓΝΑΡΤΑΣ
Β4ΓΜ4690ΒΒ-01Τ
* Με κίτρινο φετινές συμβάσεις