Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Το ποσό των 15.000 ευρώ για τον άγαμο και των 30.000 ευρώ για τους συζύγους- που κατανέμεται κατά το ποσοστό του συνολικού εισοδήματος με κάλυψη πρώτα του απαιτούμενου αφορολόγητου και στους δύο συζύγους- είναι το προτεινόμενο από το υπουργείο Οικονομικών όριο των αποδείξεων που πρέπει να συλλεχτούν, προκειμένου να διατηρηθεί το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.
Όπως διευκρινίστηκε από το υπουργείο σχετικά με το υπό κατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο, λαμβάνονται υπόψη όλες οι αποδείξεις εκτός των δαπανών: α) τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (αυτοκινήτων, ακινήτων, σκαφών, αεροσκαφών κ.λπ.) β) για λογαριασμούς που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση του νοικοκυριού και του πολίτη (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες σταθερά- κινητά) γ) αυτών που καταβάλλονται για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο (λεωφορεία, τραίνα, αεροπλάνα κ.λπ.).
Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις σε ειδική φόρμα ηλεκτρονικά ή σε κλειστό φάκελο σε συγκεκριμένη ημερομηνία στη ΔΟΥ.
Σημειώνεται ότι οι αποδείξεις των δαπανών των άρθρων 8 και 9 του ΚΦΕ (π.χ. ιατρικές δαπάνες, φροντιστήρια, ασφάλιστρα, εισφορές, ενοίκια, τόκοι, αμοιβές δικηγόρων κ.λπ.) συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ξεχωριστά για τη μείωση του εισοδήματος ή την έκπτωση από τον φόρο.
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών, οι αποδείξεις λειτουργούν κατά δύο τρόπους: αφενός χρειάζονται για να "χτίσουν" μέρος του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ και αφετέρου, πέραν του αφορολόγητου ορίου, δίνουν στον φορολογούμενο έκπτωση φόρου.
Ειδικότερα, το αφορολόγητο "χτίζεται" με τις προσκομιζόμενες αποδείξεις.
 Το ποσό των αποδείξεων θα είναι ανάλογο με το εισόδημα που δηλώνεται και ορίζεται ίσο με το 30% του εισοδήματος και υπολογίζεται 100% για να καλύπτεται (κερδίζεται) το αφορολόγητο.
Για τους ευρισκόμενους στο αφορολόγητο κλιμάκιο των 12.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις ίσες με το 10% μόνο.
Εάν το εισόδημα της δήλωσης είναι κάτω των 6.000 ευρώ δεν ζητούνται καθόλου αποδείξεις για την κάλυψη του αφορολόγητου.
Το υπερβάλλον ποσό των αποδείξεων, μετά την κάλυψη του αφορολόγητου, θα χρησιμεύει για να αναγνωρίζεται ποσοστό έκπτωσης φόρου 10%.
Αντίθετα, στην περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως με αποδείξεις το αφορολόγητο της φορολογικής κλίμακας, το εναπομένον ποσό που δεν καλύφθηκε θα φορολογείται με συντελεστή 10%.
Το προτεινόμενο όριο των αποδείξεων είναι 15.000 ευρώ για τον άγαμο και 30.000 ευρώ για τους συζύγους.
Δηλούμενο Εισόδημα (ευρώ) Απαιτούμενες αποδείξεις για κάλυψη αφορολόγητου (ευρώ)
40.000 και άνω 12.000
30.000 9.000
20.000 6.000
15.000 4.500
13.000 3.900
12.000 1.200
10.000 1.000
8.000 800
6.000 0
4.000 0
2.000 0