Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Εγκύκλιο με την οποία οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δήμοι, οι νομαρχίες και οι περιφέρειες υποχρεούνται από τον Μάρτιο να αντικαταστήσουν όλα τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού που διαθέτουν με αυτοκίνητα μικρού κυβισμού απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ι. Ραγκούσης. Τα πολυτελή αυτά αυτοκίνητα πρόκειται να αντικατασταθούν με αυτοκίνητα ως και 1.400 κυβικών. Η εγκύκλιος του υπουργείου δεν καθορίζει τον τύπο του αυτοκινήτου, ώστε να μην υπάρξουν «μονοπωλιακές καταστάσεις» από ορισμένους αντιπροσώπους που εισάγουν συγκεκριμένα μοντέλα.

Οσα από τα αυτοκίνητα αυτά έχουν παραληφθεί από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) θα πρέπει να επιστραφούν σε αυτόν προς εκποίηση και όσα αγοράστηκαν από το ελεύθερο εμπόριο θα πρέπει να εκποιηθούν αμέσως.

Την ίδια ώρα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Εσωτερικών έχουν ανακαλύψει αγορές υπερπολυτελών αυτοκινήτων από την προηγούμενη κυβέρνηση με τη μέθοδο της... μετατόπισης. Για παράδειγμα, αντί η συγκεκριμένη υπηρεσία ή ο υπουργός να εμφανίζεται ότι αγόρασε αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, εμφανίζεται μια υπηρεσία που ελέγχεται από το υπουργείο ότι αγόρασε αυτή το αυτοκίνητο και ο συγκεκριμένος υπουργός στον σχετικό κατάλογο με τα κρατικά αυτοκίνητα να εμφανίζεται είτε ότι δεν αγόρασε νέο αυτοκίνητο ή ότι χρησιμοποιεί κάποιο παλαιό.