Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν δεν αλλοίωσαν τον βασικό πυρήνα των διατάξεων, επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης και τόνισε ότι το σχέδιο νόμου απευθύνεται στους νόμιμους μετανάστες.

Τι προβλέπεται

Αυστηρότερο πλαίσιο απόδοσης ιθαγένειας στους νόμιμους μετανάστες εισάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την «πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα», το οποίο κατατέθηκε χθες προς διαβούλευση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

«Οι τρεις βασικές επιδιώξεις του νομοσχεδίου ήταν και παραμένουν η απόδοση ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία, ο εκσυγχρονισμός του τρόπου πολιτογράφησης και η κατοχύρωση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους νόμιμους μετανάστες», επισήμανε.

Τόνισε, επίσης ότι το νομοσχέδιο απευθύνεται στους νόμιμους μετανάστες και δεν αφορά νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών. Σχετικά με τις αλλαγές που περιλαμβάνει το τελικό σχέδιο ανέφερε πως «έχει ενσωματωθεί κάθε λογική και χρήσιμη πρόταση απ’ όπου κι αν προήλθε κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης», πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν:

Απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών:

Τη νόμιμη πενταετή διαμονή στη χώρα και των δύο γονέων-μεταναστών πριν λάβει το παιδί τους -που γεννήθηκε στη χώρα μας-ελληνική ιθαγένεια.

Την κατάργηση της διάταξης που αφορά την υποχρεωτική παρακολούθηση των τριών πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου για τα παιδιά μεταναστών που δεν γεννήθηκαν στη χώρα και οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για πέντε χρόνια.
Αντικαταστάθηκε με την εξάχρονη επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων στο δημοτικό σχολείο.

Τους ενήλικους νόμιμους μετανάστες β’ γενιάς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 6 χρόνια σχολείο αλλά έχουν υπερβεί τα 21 μπορούν με μεταβατική διάταξη να πάρουν και αυτά με δήλωσή τους την ελληνική ιθαγένεια εφόσον δεν συντρέχουν σε βάρος τους τα ποινικά κωλύματα της πολιτογράφησης ή λόγοι ασφαλείας.

Αυστηρές προϋποθέσεις πολιτογράφησης:

Για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ειδικών τεστ Γλώσσας, Πολιτικής Αγωγής και Ιστορίας από την Επιτροπή Πολιτογράφησης, ενώ θεσπίζεται η κατάθεση τριών συστατικών επιστολών Ελλήνων πολιτών ως δικαιολογητικό εκτός των προβλεπόμενων μαρτύρων.
Στα κωλύματα για την απόδοση ιθαγένειας περιλαμβάνεται και ο λόγος δημόσιας η εθνικής ασφάλειας.

Κράτος δικαίου:

Η αξιολόγηση των αιτημάτων πολιτογράφησης θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Πολιτογράφησης, που θα υφίσταται πλέον σε επίπεδο Περιφέρειας και από 1.1.2011 σε επίπεδο Γενικής Διοίκησης του αποκεντρωμένου κεντρικού Κράτους.
Προβλέπεται για πρώτη φορά δευτεροβάθμιος έλεγχος από το Συμβούλιο Ιθαγένειας, στο οποίο θα προεδρεύει επίτιμο μέλος του Συμβουλίου Επικρατείας, σε περίπτωση που ο μετανάστης θεωρεί ότι δεν ικανοποιείται από την αρνητική απόφαση της Επιτροπής Πολιτογράφησης.
Τέλος, όσον αφορά το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε μετανάστες και ομογενείς που διαμένουν πέντε χρόνια μόνιμα στη χώρα, προβλέπεται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Ποιοι θα ψηφίζουν

Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου


1 Απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών
Τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν στη χώρα μας και οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα επί μία πενταετία.
Τα παιδιά των μεταναστών που έχουν φοιτήσει επί έξι χρόνια με επιτυχία σε ελληνικό σχολείο.
Τα παιδιά μεταναστών τρίτης γενιάς.

2 Πολιτογράφηση

Νόμιμη διαμονή 5 ετών για τη δυνατότητα αίτησης απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας για όσους ζουν νόμιμα ήδη στη χώρα και προθεσμία 2 ετών για την απάντηση της πολιτείας.
Για όσους μεταναστεύσουν νόμιμα στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση του νόμου ορίζονται ως προϋποθέσεις η 7ετής συνολικά νόμιμη διαμονή στη χώρα και η κατοχή άδειας «επί μακρόν διαμένοντος», ενώ η διοίκηση θα έχει προθεσμία ενός (1) έτους να απαντήσει
Καταβολή παραβόλου 1.000 ευρώ για την κατάθεση του αιτήματος και 300 ευρώ για επανυποβολή.

3 Ψήφος στις δημοτικές

Δίνεται δικαίωμα ψήφου στις Τοπικές Εκλογές μόνον του πρώτου βαθμού σε ομογενείς και μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν οριστικές άδειες που προϋποθέτουν τουλάχιστον 5 χρόνια προηγούμενης διαμονής και δεν έχουν καταδίκη.
Δίνεται δυνατότητα του εκλέγεσθαι μέχρι και το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, όσοι γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα και δεν έχουν ποινική καταδίκη.


Αναδημοσίευση απο την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Α.Γεωργακόπουλος