Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Opengov.gr: Αιτήσεις για θέσεις στην ΥΓΕΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 9η Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά:

* Διοικητές και Υποδιοικητές Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) ΥΥΚΑ.

* Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές , Μέλη Δ.Σ Νοσοκομειακών Μονάδων ΥΥΚΑ .

*Διοικητές – Πρόεδροι και Αναπληρωτές Διοικητές – Αντιπρόεδροι , Mέλη Δ.Σ στα Nοσοκομεία Ειδικών Διατάξεων ΥΥΚΑ.

* Πρόεδροι – Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές – Αντιπρόεδροι, Μέλη Δ.Σ φορέων ΥΥΚΑ εκτός Νοσοκομείων.

* Διοικητές και Πρόεδροι Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ΥΥΚΑ.

* Διοικητές, Πρόεδροι, Mέλη Δ.Σ άλλων Νομικών Προσώπων Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΥΥΚΑ.

Εδώ οι θέσεις