Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΒρισκόμαστε στο 2009 και σε λίγο προβάλλει το 2010 όμως κάποια πράγματα δεν ακολουθούν την εξέλιξη της τεχνολογίας και της ανάπτυξης των ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.
Ενα απο αυτά είναι και το ζήτημα της διακίνησης-διαχείρισης των εργαστηριακών και άλλων εξετάσεων που διενεργούνται στο Νοσοκομείο μας...
Ο τρόπος διακίνησης που υπάρχει σήμερα είναι ο κλασσικός,δηλαδή γράψιμο και μεταφορά,εκτύπωση και διαμοιρασμός,όλα αυτά γίνονται με το γνωστό τρόπο.
Συνέπειες αυτού του τρόπου είναι η άσκοπη "κατανάλωση" προσωπικού το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εργασίες...
Δεν μιλάμε φυσικά για την κατανάλωση χαρτιού και μελάνης,υλικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον...
Πολλές φορές κατά την μεταφορά των παραπεμπτικών ενδέχεται να χαθούν κάποια η και να σταλούν δύο φορές για την ίδια εργασία.
Το ζητούμενο είναι ενας εξορθολογισμός του συστήματος και η μείωση της σπατάλης υλικών και ανθρώπινου δυναμικού...
Αν δεν το επιχειρίσουμε αυτό η σπατάλη είναι σίγουρη και στα δύο που προανέφερα...
Με ποιόν τρόπο θα το κάνουμε;
Ο τρόπος υπάρχει,είναι ο ηλεκτρονικός τρόπος.
Τα παραπεμπτικά και οι απαντήσεις των εργαστηριακών εξετάσεων πρέπει να διακινούνται ηλεκτρονικά πλέον...
Σε αυτό πρέπει να συμβάλλει όλο το προσωπικό με καλή θέληση και διάθεση γιατί κάθε αρχή και δύσκολη.
Ιδιαίτερα το ιατρικό προσωπικό πρέπει να στηρίξει την προσπάθειά μας αυτή για την δημιουργία ενος άλλου τρόπου λειτουργίας του Ιδρύματος πιό ορθολογιστικού και πιο σύγχρονου...
Ο Σύλλογος Εργαζομένων θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα ζητήσει
απο τον κ.Πρόεδρο του Νοσοκομείου την έναρξη λειτουργείας του συστήματος πειραματικά,με ένταξη σε αυτό λίγων τμημάτων αρχικά.
Παρακολουθώντας την πορεία του συστήματος θα ενταχθούν σταδιακά όλα τα τμήματα και όλα τα εργαστήρια του Νοσοκομείου μας...
Ας συμβάλλουμε όλοι στην προσπάθεια αυτή,Ιατρικό,Νοσηλευτικό,Εργαστηριακό και Διοικητικό προσωπικό,για την καλύτερη λειτουργεία του Νοσοκομείου μας και τον εξορθολογισμό των δαπανών του...

Α.Γεωργακόπουλος
Γ.Γραμματέας του Σ.Εργαζομένων