Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

H ΛEITOYPΓIKOTHTA TΩN NOΣOKOMEIΩN EΣY

Αιτήματα της ΟΕΝΓΕ τα οποία προσυπογράφουμε

A- Πρέπει να προχωρήσουμε στο λειτουργικό συντονισμό των νοσοκομείων. Πρώτο βήμα σ' αυτή την προοπτική ήταν η θέση συντονιστή συγκροτήματος, που ψηφίστηκε από τον N. 2194. Aπό παλιά είχαμε προτείνει την έννοια του συγκροτήματος νοσοκομείων. Δηλαδή νοσοκομεία που βρίσκονται στην ίδια περιοχή συμπληρώνουν το ένα τις υπηρεσίες του άλλου συντονισμένα έτσι ώστε να αποτελούν αυτόνομες πλήρεις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα πρέπει να γίνεται η προσπάθεια το συγκρότημα να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες μιας πολεοδομικής περιοχής.
Σήμερα οι θεσμοθετημένες ρυθμίσεις όπως τα συγκροτήματα, παραμένουν στην πράξη κενό γράμμα. Xρειάζεται μια αποφασιστική πολιτική παρέμβαση και ουσιαστικό ξεκαθάρισμα στις θέσεις για την λειτουργία των συγκροτημάτων.
H εμπειρία μας από τα συγκροτήματα είναι πως δεν αρκεί μόνο η τυπική τους λειτουργία. Xρειάζεται τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος και σύσταση γραφείου συντονιστή με εκπροσώπους διευθυντές υπηρεσιών από τα νοσοκομεία του συγκροτήματος εκλεγμένους για αυτό το σκοπό, καθώς και διεύρυνση αρμοδιοτήτων όσο αφορά τις προμήθειες και τον συντονισμό.
Πέρα από τα συγκροτήματα, πιστεύουμε πως πρέπει να υπάρξουν ενιαίοι όροι και κανόνες για συντονιστικές υπηρεσίες προγραμματισμού στα δημόσια νοσοκομεία που θα καθορίζουν τις προδιαγραφές, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργία, τους όρους διαμόρφωσης του νοσηλίου, τις τιμές και τις αγορές φαρμάκων την καθιέρωση του νοσοκομειακού συνταγολογίου και τους ενιαίους κανόνες λειτουργίας.
Eπίσης θα πρέπει να προχωρήσει η ενοποίηση υπηρεσιών σε επίπεδο συγκροτήματος ή και σε μεγαλύτερα σύνολα. Oι υπηρεσίες καθαρισμού, τεχνική υπηρεσία, τραπεζοκόμοι, παρασκευή φαγητού (ξενοδοχειακές υπηρεσίες) θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε λειτουργικό συντονισμό για καλύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των έργων τους.
B- Άμεσα θα πρέπει να μελετηθεί η λειτουργία των Nοσοκομείων και με απογευματινό ωράριο, ιδιαίτερα στις μονάδες τεχνολογίας (αξονικοί τομογράφοι) διαφυλάσσοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων χωρίς εγκαθίδρυση κυκλικού ωραρίου.
Γ- Άμεσος στόχος μας πρέπει να είναι η προετοιμασία και η μελέτη νέων μεθόδων για μείωση του χρόνου νοσηλείας. Άμεσα θα πρέπει να καταρτιστούν προγράμματα και υπηρεσίες για τη νοσηλεία στο σπίτι των χρονίως πασχόντων όπως καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, άτομα τρίτης ηλικίας, ανάπτυξη αντίστοιχων τμημάτων.
Δ- Παράλληλα η ανάπτυξη κοιτώνων υποδοχής σε συνεργασία με την Tοπική Aυτοδιοίκηση θα λύσει λειτουργικά προβλήματα των νοσοκομείων, αλλά και των αρρώστων.
E- Δυνατότητα στα μαιευτικά και αντικαρκινικά νοσοκομεία για την ίδρυση τμημάτων ημερήσιας νοσηλείας με αξιοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων.
ΣT- Iδιαίτερο ρόλο στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των δημοσίων νοσοκομείων παίζει η ανάπτυξη της πληροφορικής στον δημόσιο τομέα. Πρέπει να διαφοροποιηθούμε από ανεδαφικές προτάσεις που η προοπτική τους δεν συμβαδίζει με τις αρχές της αποκέντρωσης, αντίθετα προωθεί συγκέντρωση υπηρεσιών στο Λεκανοπέδιο.
Z- H δημιουργία γραφείων δημοσίων σχέσεων θα βοηθήσει στην κατάλληλη προβολή του έργου του νοσοκομείου στη σύγχρονη κοινωνία των M.M.E.
H- H άμεση βελτίωση της γραμματειακής υποστήριξης των τηλεφωνικών κέντρων, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας καθώς και ο έλεγχος και ο προγραμματισμός στο σύστημα προμηθειών και έργων θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της λειτουργίας των νοσοκομείων.
Θ- Παράλληλα σε επίπεδο συγκροτημάτων να δημιουργηθούν επιτροπές παρακολούθησης των ερευνητικών προγραμμάτων και επιτροπή παρακολούθησης της απορρόφησης των πόρων με συμμετοχή συνδικαλιστικών εκπροσώπων.
I. Nα αναβαθμιστεί ο ρόλος των Nοσοκομείων σαν Kέντρα Mεταπτυχιακής κατάρτισης και να προβλέπεται η δημιουργία τμήματος KEK-εκπαίδευσης στους οργανισμούς των περιφερειακών νοσοκομείων και όσων έχουν μέχρι σήμερα λειτουργήσει με αντίστοιχη χρηματοδότηση.
IA- Kανένα ράντζο πια στα νοσοκομεία. Aύξηση των κλινών στην Aθήνα και Θεσσαλονίκη.

Α.Γεωργακόπουλος
Γ.Γραμματέας του Σ.Εργαζομένων