Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013


Δύο παγκόσμια...ρεκόρ στη στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας, έχει η Ελλάδα, όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).Δύο παγκόσμια...ρεκόρ στη στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας, έχει η Ελλάδα, όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Με σχεδόν 62 γιατρούς ανά 10.000 πληθυσμού, η χώρα μας καταλαμβάνει παγκοσμίως τη δεύτερη θέση, με πρώτη την Κούβα (67 γιατροί ανά 10.000).

Ο πληθυσμός των Ελλήνων γιατρών είναι αναλογικά διπλάσιος από τον αντίστοιχο των ευρωπαϊκών χωρών, όπου αναλογούν μόλις 33 γιατροί ανά 10.000 πληθυσμού.

Το δεύτερο ρεκόρ αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό: Η Ελλάδα έχει 2,4 νοσηλευτές ανά 10.000 πληθυσμού, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 65 νοσηλευτές, στην Αμερική 72,5 και σε παγκόσμιο επίπεδο 28,1!

Η εικόνα είναι πλήρως αποκαρδιωτική και δεν επιτρέπει αναφορές του τύπου 'οι αριθμοί έχουν πολλαπλές αναγνώσεις'...

Εξηγεί σε σημαντικό βαθμό την προκλητή ζήτηση υπηρεσιών Υγείας, η οποία υπάρχει διαχρονικά στην Ελλάδα, καθώς και την κάκιστη εικόνα που παρουσιάζει η εξυπηρέτηση στα δημόσια νοσοκομεία.

Τα στοιχεία είναι εύγλωττα...

Η Ελλάδα έχει περίπου 70.000 γιατρούς, με αναλογία 61,7 ανά 10.000 κατοίκους.

Τους μισούς (αναλογικά) έχει σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών: Δανία (34,2) Φινλανδία (29,1), Γαλλία (34,5), Γερμανία (36), Ιρλανδία (31,7), Ιταλία (34,9), Ισπανία (39,6), Σουηδία (37,7).

Με σχεδόν ίδιο πληθυσμό με τον δικό μας, η Πορτογαλία έχει αναλογία 38,7 γιατρούς ανά 10.000 κατοίκους. 

Στην όμορφη αυτή χώρα της Ιβηρικής, απασχολούνται 41.400 γιατροί, δηλαδή 30.000 λιγότεροι από εκείνους της Ελλάδας!

ΝοσηλευτέςΑκριβώς το αντίθετο συμβαίνει με τους νοσηλευτές.

Με βάση τα στοιχεία του ΠΟΥ, στην Ελλάδα αναλογούν 2,4 νοσηλευτές ανά 10.000 πληθυσμού. 

Η αναλογία αυτή είναι απείρως χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (65 νοσηλευτές) και της Αμερικής (72,5).

Περυσινή μελέτη, ωστόσο, που έγινε στην Ελλάδα, εμφάνιζε την αναλογία νοσηλευτών ανά γενικό πληθυσμό στο 32,1 ανά 10.000.

Ακόμη και αν δεχτούμε ότι αυτός είναι ο σωστός αριθμός και πάλι η χώρα μας έχει αρνητικό ρεκόρ, με υποδιπλάσιους νοσηλευτές σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.