Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ 76/2005 και άλλες διατάξεις...

Ο νόμος εδώ