Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ..

Τι αποφάσισε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι αντιβαίνει στο Κοινοτικό Δίκαιο η διαφορετική μεταχείριση των φύλων ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία, βάσει του ελληνικού συστήματος πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων».

2 Και τι σημαίνει αυτό;

«Οτι η κυβέρνηση πρέπει τώρα να εξισώσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων Ασφαλείας».

3 Τι εννοούμε «να εξισώσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης»;

«Εννοούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, ο οποίος προβλέπει διαφορετικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών από εκείνα των γυναικών».

4 Και τι θα πρέπει να γίνει;

«Θα πρέπει η κυβέρνηση είτε να αυξήσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στα όρια που ισχύουν για τους άνδρες είτε να μειώσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών στα προβλεπόμενα για τις γυναίκες όρια».

5Αλλη λύση δεν υπάρχει;

«Νομικοί του υπουργείου Οικονομίας υποστηρίζουν ότι υπάρχει και μια τρίτη λύση. Να αυξήσει, κατ΄ ολίγον, η κυβέρνηση τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών και να μειώσει, κατ΄ ολίγον επίσης, των ανδρών ώστε να επέλθει η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης».

6Γιατί, με ποιο σκεπτικό εκδόθηκε αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

«Διότι οι ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 141 της Συνθήκης».

7Τι αναφέρει το άρθρο αυτό;

«Αναφέρει ότι κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ εξασφαλίζει την εφαρμογή της Αρχής της Ισότητας στην αμοιβή των ανδρών και των γυναικών για όμοια εργασία της αυτής αξίας. Επίσης, τα Θεσμικά Οργανα της ΕΕ θεωρούν τη σύνταξη ως συνέχεια της αμοιβής και ότι αυτή καθορίζεται βάσει αυτής της αμοιβής».

8Ποιοι θίγονται από την απόφαση;

«Η αντίληψη που επικρατεί είναι ότι θίγονται κατ΄ αρχήν περίπου 140.000 γυναίκες που εργάζονται στο Δημόσιο συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων Ασφαλείας και οι οποίες δεν έχουν θεμελιώσει ακόμη συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Θίγονται κατ΄ αρχήν όσες γυναίκες μπήκαν στο Δημόσιο από την 1η Ιανουαρίου 1983 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 και δεν παίρνουν σύνταξη ως μητέρες ανηλίκων ή ως μητέρες με τρία παιδιά. Επίσης οι μητέρες ανηλίκων είτε ασφαλίστηκαν από το 1983 είτε μετά το 1993. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μπορεί να φθάσει τα 5-15 έτη».

9 Με τις τρίτεκνες τι θα γίνει;

«Και η κατηγορία αυτή θίγεται εφόσον έχουν ασφαλισθεί από το 1983 έως και το 1992. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση μπορεί να φθάσει ως και τα 15 χρόνια. Για όσες ασφαλίστηκαν μετά το 1993 η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης θα ανέλθει ως τα έξι έτη».

10 Αλλες γυναίκες θίγονται;

«Ναι. Θίγονται και αυτές που είναι ασφαλισμένες το διάστημα 1983-1992 αλλά δεν έχουν παιδιά. Η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης φθάνει τα πέντε χρόνια».

11Αρα, μπορεί να έχουμε «κύμα συνταξιοδοτήσεων»;

«Πολύ πιθανόν. Ωστόσο, αν αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, όσες φύγουν γρηγορότερα θα πάρουν φυσικά χαμηλότερη σύνταξη, δηλαδή μη πλήρη σύνταξη».

12Και τι θα κάνει τώρα η κυβέρνηση;

«Ασχετα με ό,τι λέγεται, δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Χθες, ως αργά το βράδυ, γίνονταν διάφορες εισηγήσεις προς τις ηγεσίες των υπουργών Οικονομίας και Απασχόλησης. Αλλοι προτείνουν άμεση εφαρμογή της απόφασης, άλλοι να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών για να κερδίσει τις εκλογές, κ.ο.κ.».

13 Πώς φθάσαμε εδώ; Ποιοι ευθύνονται;

«Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 12 Νοεμβρίου 2004 με επιστολή της προς τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Εξωτερικών εξέφραζε την ανησυχία της γιατί επιτρεπόταν να συνταξιοδοτούνται σε διαφορετικές ηλικίες οι γυναίκες νωρίτερα από ό,τι οι άνδρες».

14 Και τι έγινε;

«Η τότε κυβέρνηση δεν πήρε στα σοβαρά το θέμα και οι απαντήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 10.1.2005 και 1.3.2005, δεν έπεισαν κανέναν. Πάντως, το υπουργείο Εξωτερικών είχε από τότε επισημάνει στα άλλα υπουργεία ότι το θέμα είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας, εθνικού ενδιαφέροντος και ότι πρέπει να προσαρμοσθούμε στο Κοινοτικό Δίκαιο».

15 Δεν έγινε όμως αυτό· έτσι δεν είναι;

«Οχι, και αντ΄ αυτού άλλοτε δεν απαντούσαμε επί των ενστάσεων, άλλοτε ακούστηκαν λεονταρισμοί και άλλοτε ζητούσαμε αναβολές. Ενας υπουργός μάλιστα στις 22 Αυγούστου 2006 είχε δηλώσει ότι για την κυβέρνηση δεν τίθεται θέμα εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο, δήλωση που επανέλαβε στη συνέχεια και υφυπουργός».

16Αν δεν αντιμετωπίσει η Ελλάδα το θέμα και συνεχιστεί το ισχύον καθεστώς, τι θα συμβεί;

«Αν δεν εφαρμόσουμε την απόφαση, θα πληρώνουμε ημερήσιο πρόστιμο ανερχόμενο σε μερικές χιλιάδες ευρώ».