Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΤΙΣ 11.00 π.μ την ΠΕΜΠΤΗ 
1  ΜΑΗ 2014