Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

             ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11522, ΤΗΛ. – FAX : 2106409471

Αθήνα 27-8-2013

                                                                             Αριθμ. Πρωτ.

Προς :  Πρόεδρο – Διοικητή Δ.Σ

Το Δ.Σ. των εργαζομένων του Νοσοκομείου μας αποφάσισε να καλέσει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση το σώμα των εργαζομένων την

ΤΕΤΑΡΤΗ 28-8-2013 και ώρα 8π.μ με 10π.μ

Με θέμα

  1. Ενημέρωση των εργαζομένων για την διαθεσιμότητα και τις αξιολογήσεις
  2. Ενημέρωση των εργαζομένων για το κλείσιμο των 13 Νοσοκομείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και την κινητικότητα- απόλυση 1813 υγειονομικών
  3. Λήψη αποφάσεων για κινητοποιήσεις


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠ. Αραπάκος                                               Κ. Καταραχιάς