Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Πότε θα εκδικαστούν οι εκρεμμείς υποθέσεις για το 2ωρο...

Οι νέες δικάσιμες ημερομηνίες (για το 2ωρο) είναι οι εξής:

Για την κατηγορία ΔΕ η 12/1/09

Για την κατηγορία ΥΕ η 23/3/09...

Για την κατηγορία ΠΕ η πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου θα βγεί σε 4 μήνες...