Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ
ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Αναλυτικά η 1η ΥΠε
Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ορίστηκαν
οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκομείων.
Για την 1η Υγειονομική Περιφέρεια
οι Διοικήσεις έχουν ως εξής: Γενικό
Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»: Μπούλιας
Ελευθέριος, Διοικητής. ΓΝΑ Λαϊκό:
Πατσογιάννης Ιωάννης, Διοικητής. ΓΝΑ
Ιπποκράτειο: Καρρά Μαρία, Διοικητής.
ΓΝΑ Αλεξάνδρα: Δαλαϊνας Ηλίας,
Διοικητής. Γ.Ν Νοσημάτων Θώρακος
Αθηνών «Η Σωτηρία» Παπασταματίου
Μιλτιάδης, Διοικητής. ΓΝΑ «Η Ελπίς»:
Γιάνναρος Θεόδωρος, Διοικητής. ΓΝΑ ΚΑΤ:
Βουμβουλάκης Ευάγγελος, Διοικητής.
Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο
Άγιος Σάββας»: Φαλδάμης Νικόλαος,
Διοικητής. ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»:
Τσάμης Χρήστος, Διοικητής. ΓΝΑ
ΚΑΤ: Παπαδημητρίου Γεώργιος,
Αναπληρωτής Διοικητής. Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης: Αγγελάρας Αντώνιος,
Αναπληρωτής Διοικητής. ΓΝ Μαιευτήριο
«Ε. Βενιζέλου»: Φουρναράκη Μαρία,
Αναπληρωτής Διοικητής. Ογκολογικό
Νοσοκομείο Αθηνών: «Ο Άγιος Σάββας»:
Κανδηλωρος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής
Διοικητής. ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»: Λιόλιος
Στέργιος, Αναπληρωτής Διοικητής.
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Παίδων
«Π. & Αγλαΐα Κυριακού»: Οικονόμου
Μαρία, Αναπληρωτής Διοικητής. ΓΝΑ
Λαϊκό: Χαραλαμπόπουλος Βασίλειος,
Αναπληρωτής Διοικητής. ΓΝΑ
Ιπποκράτειο: Τουρουτσίκας Νικόλαος,
Αναπληρωτής Διοικητής. ΓΝΑ Αλεξάνδρα:
Διαμαντοπούλου Ιωάννα, Αναπληρωτής
Διοικητής. Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων
Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»:
Κωτσιόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής
Διοικητής.