Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013


= ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΥ

Στην 1η ΥΠΕ
Ξεκίνησαν οι διαδικασίες αναδιάταξης των υποδομών στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λυκουρέντζου.
Αναλυτικότερα, ενοποιείται η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Παραρτήματος
της Πολυκλινικής (πρώην 3ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ), με την αντίστοιχη μονάδα
του Γ.Ν.Α «Ευαγγελισμός» ο εκσυγχρονισμός της οποίας ολοκληρώνεται
στο τέλος Φεβρουαρίου. Παράλληλα, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
της Μονάδος Αυξημένης Φροντίδας του Παραρτήματος μετακινείται προς
στελέχωση της αντίστοιχης μονάδος του Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς», η οποία
πλέον τίθεται σε λειτουργία. Το λοιπό προσωπικό, ο εξοπλισμός και οι λοιπές
κλινικές και τμήματα του Παραρτήματος της Πολυκλινικής ενσωματώνονται
στις υπηρεσίες του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ Γ.Ν.Α «Ευαγγελισμός- Οφθαλμιατρείο
– Πολυκλινική» ή μεταφέρονται σε φορείς της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής. Σημειώνεται
ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Υγείας μέσω αυτής της απόφασης
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων ύψους 249.600 ευρώ ετησίως, τουλάχιστον,
από τη διακοπή καταβολής μισθώματος για το κτίριο του Παραρτήματος
της Πολυκλινικής, επί της οδού Καποδιστρίου 4, αξιοποιούνται υποδομές,
εξοπλισμός και προσωπικό, ενισχύονται οι ενοποιημένες νοσοκομειακές μονάδες
και αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς όφελος των πολιτών.